Overslaan en naar de inhoud gaan

Kinderen kunnen pesten niet alleen oplossen

Pesten op school

Training voor Professionals - Pesten aanpakken!

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen en kinderopvang, zoals leerkrachten, pedagogisch medewerkers, jeugdwerkers en coaches. Het is ook geschikt voor professionals die betrokken zijn bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, zoals trainers en coaches in de sport. De training is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren professionals die hun kennis en vaardigheden willen versterken in het omgaan met pestgedrag en het creëren van een respectvolle omgeving.

Samen Sterk tegen Pesten: Bouwen aan een Respectvolle Omgeving

Deze workshop biedt professionals de kennis, vaardigheden en concrete tools die ze nodig hebben om actief en effectief op te treden tegen pestgedrag. Door bewustwording, signalering, interventie en preventie te integreren, kunnen professionals een positieve en respectvolle omgeving creëren waarin kinderen en jongeren zich veilig en gesteund voelen.

Leerdoelen

 1. Bewustwording: De deelnemers zullen zich bewust worden van het belang van het aanpakken van pestgedrag en de impact ervan op kinderen en jongeren.
   
 2. Kennis: De deelnemers zullen essentiële concepten en definities met betrekking tot pesten begrijpen, inclusief de verschillende vormen van pestgedrag en de mogelijke gevolgen.
   
 3. Signaleren: De deelnemers zullen leren hoe ze pestgedrag kunnen signaleren, zowel direct als indirect, en hoe ze deze signalen kunnen herkennen en interpreteren.
   
 4. Interventie: De deelnemers zullen effectieve interventiestrategieën leren om pestgedrag aan te pakken en te stoppen, waaronder groepsactivering, gespreksvoering en betrokkenheid van ouders.
   
 5. Preventie: De deelnemers zullen concrete preventieve maatregelen ontdekken die ze kunnen nemen om pesten te voorkomen, zoals het bevorderen van positieve communicatie en het implementeren van anti-pestprogramma's.
   
 6. Zelfvertrouwen: De deelnemers zullen hun zelfvertrouwen vergroten in het omgaan met pestgedrag en het nemen van effectieve actie in hun professionele omgeving.

 

100% van de inkomsten vloeien terug naar Stichting Stop Pesten Nu! 

De training bij BOLWERKen / Stop Pesten Nu Opleiding & Training bestaat uit twee dagdelen en is ook online en op locatie:

 • 2 dagdelen - duur: 4 uur per dagdeel € 790,-  (voor max 15 deelnemers)
 • Reiskosten € 0,19 per kilometer vanaf Deventer

Pesten is een groepsproces en moet als zodanig worden aangepakt

Afbeelding pesten SPN

Programma

Sessie 1: Bewustwording en Signaleren (4 uur)

In de eerste sessie van deze interactieve workshop richten we ons op bewustwording en het leren signaleren van pestgedrag. We willen professionals in het onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen of kinderopvang voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om pestgedrag op tijd te herkennen en adequaat te reageren.

 • Inleiding en context (30 minuten): We introduceren het belang van het aanpakken van pestgedrag en leggen de nadruk op de rol van professionals in het creëren van een respectvolle omgeving.
   
 • Definitie en kenmerken van pesten (45 minuten): We bespreken de essentiële concepten en definities met betrekking tot pesten, inclusief de verschillende vormen van pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor slachtoffers.
   
 • Onderscheid tussen plagen en pesten (30 minuten): We verkennen het verschil tussen plagen en pesten om professionals te helpen het gedrag beter te interpreteren en te reageren.
   
 • Signaleren van pestgedrag (1 uur): We bieden praktische tips en tools om signalen van pesten op te vangen, zowel direct als indirect, en bespreken hoe professionals deze signalen kunnen herkennen en interpreteren.
   
 • Case-studies en oefeningen (1 uur): Door middel van interactieve case-studies en oefeningen krijgen de deelnemers de gelegenheid om hun signaleringsvaardigheden toe te passen en te oefenen met het herkennen van pestgedrag.
   

Sessie 2: Interventie en Preventie (4 uur)

In de tweede sessie van deze workshop zullen we ons richten op effectieve interventies om pesten aan te pakken en op het bevorderen van een positieve en respectvolle groepsdynamiek. We willen professionals voorzien van concrete tools en strategieën om pesten te beperken en te voorkomen.

 • Reflectie op sessie 1 (30 minuten): We nodigen de deelnemers uit om hun ervaringen en inzichten te delen naar aanleiding van de vorige sessie en eventuele vragen te beantwoorden.
   
 • Groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling (1,5 uur): We bespreken het belang van positieve groepsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren als basis voor het creëren van een veilig sociaal klimaat.
   
 • Interventiestrategieën (1,5 uur): We introduceren effectieve interventiestrategieën, zoals groepsactivering, bewustwording bij de groep, gespreksvoering met betrokkenen en het betrekken van ouders, om pesten aan te pakken en te stoppen.
   
 • Preventieve maatregelen (1 uur): We bespreken concrete preventieve maatregelen die professionals kunnen nemen om pesten te voorkomen, zoals het bevorderen van positieve communicatie, het stimuleren van empathie en respect, het creëren van duidelijke groepsregels en het implementeren van anti-pestprogramma's.
   
 • Praktische implementatie (30 minuten): We bieden concrete handvatten en tips voor de praktische implementatie van de geleerde interventie- en preventiestrategieën in de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
   
 • Evaluatie en actieplan (30 minuten): We sluiten de workshop af met een evaluatie van de workshopervaring en een discussie over het opstellen van individuele actieplannen. De deelnemers worden aangemoedigd om concrete stappen te formuleren die ze na de workshop kunnen nemen om pesten effectief aan te pakken in hun professionele omgeving.

 

Let op: De inhoud en duur van de workshop kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften en vereisten van de deelnemende organisaties en professionals.

 

In subgroepen aan de slag

Datathon
back to top