Overslaan en naar de inhoud gaan

Pesten en online pesten - trainingen & voorlichtiingen

Veilig leer-, werk- en sportklimaat is erg belangrijk

Waarom is dit zo belangrijk? De term een 'veilige leer-, werk- en sportklimaat' verwijst naar bescherming tegen (dreiging van) gevaar door menselijk contact. Je voelt je sociaal veilig als je weet dat je beschermd bent en voelt. Niet voor niets gaan veel vragen in onderzoeken over sociale veiligheid en pesten. Als een iemand wordt gepest, voelt dat vaak niet veilig. De sociale omgeving van de sportclub, school, werkplek is dan direct gerelateerd aan een slecht gevoel, met angst of zelfs pijn. Hierdoor gaat diegene liever niet naar trainingen (sport), het werk of naar school.

Het creëren van een veilige klimaat is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor goed sporten, werken of leren, maar ook omdat het noodzakelijk is. Het is een wettelijke verplichting voor sportverenigingen, scholen en bedrijven om de sociale veiligheid van leden, medewerkers of studenten te waarborgen.

Leidinggevenden spelen een centrale rol in het aanpakken van pesten. Omdat pesten bijna altijd stiekem gebeurt, is het echter moeilijk voor leidinggevende/leerkrachten/trainers of coaches om het pesten in hun klas of team ook daadwerkelijk te herkennen. De pester en het slachtoffer weten wat er aan de hand is. Maar ze weten ook dat de omgeving, bijvoorbeeld de leidinggevende, trainer of leraar, niet altijd ziet wat er gebeurt. Diegene die gepest wordt, voelt zich vaak alleen. Terwijl er op een vangnet moet zijn om te voorkomen dat pesten en ander ongewenst gedrag uit de hand loopt.

Dit is niet alleen bevorderlijk voor de werk, leer- en sportprestaties maar zeker ook voor het enthousiasme van de deelnemers. op de werkplek, in de klas, op school, in de sportvereniging. Deze positieve gevoelens werpen zijn vruchten af op ieder persoon in de teams maar ook de leidinggevenden, trainers of leerkrachten kunnen uitval voorkomen. Als een groep het vertrouwen van de leider in hen voelt dan voelen zij zich veilig waardoor de kans op pesten en ander ongewenst gedrag heel klein wordt. Een veilige sfeer vraagt ​​om duidelijke regels en nalevingscontrole, maar ook om een ​​goede zorgstructuur om slecht gedrag (waaronder pesten) aan te pakken en tegen te gaan.

► Navigeer snel naar de juiste plek - Voorlichtingen en bijeenkomsten voor groepen ►
​​​​​workshops, gastlessen, lezingen, ouderavonden, trainingen over Pesten en Online Pesten 

 

Drijfveer

in de mediaZoals de meesten wellicht al weten, vind ik echt dat pesten moet stoppen en dat iedere inwoner van Nederland bewust moet zijn van de gevolgen. Hier zet ik mij al ruim 10 jaar vrijwillig in onder de naam Stop Pesten Nu, mijn uit de hand gelopen hobby. Inmiddels een volwaardige Stichting met een CBF keurmerk en ANBI status, daar ben ik super trots op! Al mijn kennis wil ik constant met iedereen delen, hoe meer mensen dit allemaal weten, des te sneller er meer mensen actie ondernemen tegen pesten.

Om deze reden heb ik trainingen, gastlessen, workshops, ouderavonden en meer ontwikkeld om deze kennis over te dragen,  zowel online als live. Bij BOLWERKen verzorg ik alleen trainingen. Alle algemene informatie, kennis en nieuwsartikelen over pesten en online pesten (cyberpesten) verzamel ik op www.stoppestennu.nl

 

Expertise

Mijn expertise ligt in het aanpakken van Pesten & Online pesten (cyberpesten) met name gericht op preventie & bewustwording. In de afgelopen jaren ben ik met regelmatig geïnterviewd door diverse TV programma's, radio's en kranten naar aanleiding van actualiteiten over pesten en online pesten.

 

Persoonlijke overtuiging

Ik geloof er heilig in dat je pesten pas kan stoppen als je het eerst goed kan herkennen. Vandaar dat mijn focus eerst uit gaat naar de 1e heldere stap. Even checken staan onze neuzen dezelfde kant op, verstaat iedereen hetzelfde onder plagen en pesten of onder ongewenst gedrag.

Deze stap wordt heel vaak in de praktijk overgeslagen omdat de meeste mensen het gevoel hebben hier al veel van te weten, maar in alle bijeenkomsten die ik in de afgelopen 10 jaar verzorgd heb hoorde ik nog altijd reacties, zoals: "Oh, ik dacht dat het bij ons wel mee viel." "Ik dacht dat dit gewoon grappig was en vond het gek dat anderen mij een pester noemde" "Wij hebben een plaagcultuur?" "Ik dacht dat er in mijn klas niet werd gepest".  

Bij de zin die ik met name vaak hoor in het bedrijfsleven "Wij hebben een plaagcultuur" vraag ik deze werkgevers om alle medewerkers 1 op 1 te vragen of zij ook ervaren dat het een plaagcultuur is en niet plagen met een ruw randje of schuring want dan is het gelijk geen plagen meer.

De basis in alle bijeenkomsten is in de plaats gericht op het verstrekken van kennis & inzichten in de pestproblematiek gericht op bewustwording en preventie. 

 

Plezier in de klas of werkgeluk?!

Wij zien dat in groepen waar gepest wordt, de leidinggevende of leerkrachten deze groepen/teams/klassen beschrijven als moeilijk, complex of lastig.

Wij zijn als mens van nature dan geneigd om mensen zo snel mogelijk weer op te willen vrolijken en de pijn te ontwijken. Hierdoor wordt er vaak eerst gekeken naar bijeenkomsten zoals  ... Geluk in de klas of op je werk ... Meer positiviteit ... Plezier .... Teambuilding .... Happy in je team of klas en ga zo maar verder. Dit is niet de oplossing!

In een klas, team of organisatie waar gepest wordt, voelt de groep zich onveilig. Deze onveiligheid staat toe dat ongewenst gedrag inclusief pesten kan plaatsvinden en blijft doorgaan. The key is om dit eerst aan te pakken. De angel moet eruit en soms moet de knuppel even in het hoenderhok gegooid worden om zo de pijn te vinden, te pakken en aan te pakken zodat je kan komen naar een veilige groep.

Geen zorgen! Ik kan jou hiermee helpen! 

 

 

 

Logo Stop Pesten Nu

Logo Stop Pesten Nu

 

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen 

Alle inkomsten van BOLWERKen vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

back to top