Overslaan en naar de inhoud gaan

Workshop voor de Ondernemingsraad (OR)

Workshop voor de Ondernemingsraad (OR)

Workshop voor de OR: Aanpakken van pesten en ander ongewenst gedrag op het werk

 

Doel 

In deze workshop leren de leden van de ondernemingsraad (OR) hoe zij een actieve rol kunnen spelen bij het voorkomen en aanpakken van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer.

Inhoud

  1. Introductie: Definitie van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer en de gevolgen daarvan.

  2. Wettelijke kaders: De verplichtingen van werkgevers en werknemers op basis van de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden.

  3. Preventie: Het belang van preventie en hoe de OR hier een actieve rol in kan spelen. Bespreken van mogelijke preventieve maatregelen zoals het opstellen van gedragscodes, het creëren van een veilige werkomgeving en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

  4. Signaleren: Het herkennen van signalen van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Bespreken van mogelijke signalen en hoe de OR deze kan herkennen.

  5. Aanpakken: Het bespreken van mogelijke aanpakken en de rol die de OR hierin kan spelen. Bespreken van mogelijke maatregelen zoals het opstellen van een klachtenprocedure, het organiseren van trainingen voor leidinggevenden en het instellen van een vertrouwenspersoon.

  6. Afsluiting: Evaluatie van de workshop en het bespreken van mogelijke vervolgstappen.

Duur

De workshop duurt ongeveer 3 uur.

Kosten

De kosten voor deze workshop zijn afhankelijk van de duur, locatie en het aantal deelnemers. Neem contact op voor meer informatie over de kosten.

Resultaat

Na deze workshop hebben de leden van de OR kennis over hoe zij een actieve rol kunnen spelen bij het voorkomen en aanpakken van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Zij hebben inzicht in de mogelijke preventieve maatregelen en weten hoe zij signalen van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer kunnen herkennen. Ook hebben zij kennis over mogelijke aanpakken en de rol die de OR hierin kan spelen.

 

 

back to top