Overslaan en naar de inhoud gaan

Workshop voor BSO-medewerkers

Workshop voor BSO-medewerkers

Pesten herkennen en aanpakken op de BSO

De training "Pesten herkennen en aanpakken op de BSO" is gericht op het bieden van handvatten aan medewerkers van de BSO om pesten te herkennen en effectief aan te pakken. De training begint met het bespreken van de verschillende vormen van pesten en de impact die dit kan hebben op kinderen.

Vervolgens worden de signalen van pesten besproken, zodat medewerkers deze tijdig kunnen herkennen. Er wordt aandacht besteed aan het belang van een open en veilige sfeer waarin kinderen zich durven uit te spreken over pestgedrag.

Daarnaast wordt er besproken hoe medewerkers kunnen reageren op pestgedrag. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de rol van de medewerker als mediator tussen de pesters en het slachtoffer. Ook wordt er besproken hoe medewerkers de groep kunnen betrekken bij het voorkomen van pestgedrag en het bevorderen van een positieve groepsdynamiek.

Tot slot wordt er aandacht besteed aan het opstellen van een pestprotocol, waarin de stappen staan beschreven die worden genomen wanneer pestgedrag wordt gesignaleerd. Door het aanbieden van deze training worden medewerkers van de BSO beter toegerust om pesten te herkennen, aan te pakken en te voorkomen, wat bijdraagt aan een veilige en positieve sfeer voor alle kinderen

Children
Pestkop

Training BSO

Doel

Het doel van deze workshop is om medewerkers van een BSO te ondersteunen bij het herkennen en adequaat aanpakken van pestgedrag bij kinderen op de BSO.

Inhoud

  • Definitie en vormen van pesten: in deze workshop wordt besproken wat pesten precies inhoudt, welke verschillende vormen van pestgedrag er zijn en wat de impact van pesten kan zijn op kinderen.
  • Signaleren van pestgedrag: de medewerkers leren hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en welke signalen daarbij van belang zijn.
  • Bespreekbaar maken: de medewerkers leren hoe ze pestgedrag bespreekbaar kunnen maken met de betrokken kinderen en hoe ze hierbij gebruik kunnen maken van verschillende gesprekstechnieken.
  • Aanpakken van pestgedrag: de medewerkers leren hoe ze het pestgedrag kunnen aanpakken en welke interventies daarvoor geschikt zijn. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het belang van een gezamenlijke aanpak en het betrekken van ouders en andere betrokkenen.
  • Preventieve maatregelen: tot slot wordt er aandacht besteed aan preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om pestgedrag te voorkomen en hoe deze maatregelen in de praktijk gebracht kunnen worden.

Werkwijze

De workshop wordt interactief en praktijkgericht vormgegeven. Er wordt gebruik gemaakt van casussen en praktijkvoorbeelden om de inhoud zo concreet mogelijk te maken. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie.

Duur

De duur van de training bestaat uit twee dagdelen van ca 3 uur. Deze training is zowel online als op locatie mogelijk.

Kosten

De kosten van de training bedragen Eur 595,- 

Resultaat

Na afloop van de training zijn medewerkers in staat om pestgedrag bij kinderen op de BSO te herkennen, bespreekbaar te maken en adequaat aan te pakken. Ook zijn ze in staat om preventieve maatregelen te nemen om pestgedrag te voorkomen. Dit draagt bij aan een veilige en positieve sfeer op de BSO.

back to top