Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is Ongewenst gedrag

Wat is Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is een breed begrip dat verschillende vormen van negatief gedrag omvat die bijvoorbeeld op school, in de sport, in woonzorgcentra en op het werk kunnen voorkomen. Het kan gaan om gedrag dat als intimiderend, bedreigend, kwetsend of ongepast wordt ervaren en dat een negatieve impact heeft op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van betrokkenen. De volgende onderdelen vallen onder Ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, Agressie, Pesten en Discriminatie.

Crying African man

Ongewenst gedrag in Woonzorgcentra, voorbeelden:

 • Verwaarlozing: Het niet adequaat voorzien in de behoeften van de bewoners, zoals niet voldoende voedsel, water of medicatie geven.
   
 • Fysieke agressie: Het gebruiken van geweld tegen een bewoner, zoals duwen, slaan of schoppen.
   
 • Psychologische mishandeling: Het vernederen, kleineren of isoleren van een bewoner, bijvoorbeeld door roddelen, kleineren of beledigen.
   
 • Seksueel misbruik: Ongepaste opmerkingen, gebaren of aanrakingen van seksuele aard, of het afdwingen van seksuele gunsten, waarbij de bewoner zich ongemakkelijk of bedreigd voelt.
   
 • Beperking van vrijheid: Het beperken van de vrijheid van een bewoner, bijvoorbeeld door hem of haar te isoleren van andere bewoners of activiteiten.
 • Financieel misbruik: Het stelen of gebruiken van de financiële middelen van een bewoner.
   
 • Inbreuk op privacy: Het zonder toestemming binnengaan van de privéruimte van een bewoner of het bekijken van persoonlijke gegevens zonder toestemming.
   
 • Ongewenste behandeling: Het toedienen van een behandeling of zorg tegen de wens van de bewoner in.
man-7621513_1920.jpg

Ongewenst gedrag in de Sport, voorbeelden:

 • Agressief gedrag: Het uiten van agressie, zoals dreigementen, intimidatie of fysiek geweld.
   
 • Pesten: Het herhaaldelijk aanvallen, vernederen of isoleren van een sporter, bijvoorbeeld door roddelen, kleineren of beledigen.
   
 • Pesten via sociale media: Het pesten van een andere sporter via digitale kanalen, zoals sociale media, e-mail of chat-apps.
   
 • Ongelijke behandeling: Het selectief bevoordelen of benadelen van bepaalde sporters op basis van persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd of geslacht.
   
 • Fysieke agressie: Het gebruiken van geweld tegen een andere sporter, zoals duwen, slaan of schoppen.
   
 • Seksuele intimidatie: Ongepaste opmerkingen, gebaren of aanrakingen van seksuele aard, of het afdwingen van seksuele gunsten, waarbij de sporter zich ongemakkelijk of bedreigd voelt.
   
 • Verbaal geweld: Schreeuwen, beledigen of schelden naar een andere sporter of scheidsrechter.
Groep

Ongewenst gedrag op het Werk, voorbeelden:

 • Pesten: Het herhaaldelijk aanvallen, vernederen of isoleren van een medewerker, bijvoorbeeld door roddelen, kleineren of beledigen.
   
 • Wangedrag: Het roddelen over of belachelijk maken van een medewerker.
 • Seksuele intimidatie: Ongepaste opmerkingen, gebaren of aanrakingen van seksuele aard, of het afdwingen van seksuele gunsten, waarbij de medewerker zich ongemakkelijk of bedreigd voelt.

 • Intimidatie: Het dreigen met of gebruiken van fysiek geweld tegen een medewerker.

 • Discriminatie: Het maken van onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, religie of andere persoonlijke kenmerken van een medewerker, wat kan leiden tot uitsluiting of ongelijke behandeling.

 • Geweld of bedreiging: Fysieke agressie of bedreiging van een medewerker, zoals duwen, slaan of dreigen met geweld.

 • Micromanagement: Het constant controleren van een medewerker of het opleggen van onredelijke eisen, wat kan leiden tot stress en een gevoel van onzekerheid.

 • Ongepast gebruik van technologie: Het gebruik van e-mail, sociale media of andere communicatiemiddelen om ongepaste berichten of afbeeldingen te sturen of om de prestaties van een medewerker te controleren zonder hun medeweten of toestemming.

 • Onveilige werkomstandigheden: Een werkplek die niet voldoet aan de veiligheidsnormen, zoals onveilige machines of onveilige werkprocessen, wat kan leiden tot fysieke of emotionele schade bij medewerkers.

 • Ongepast taalgebruik: Het gebruiken van kwetsende of beledigende taal tegen een medewerker.

 

Pesten op school

Ongewenst gedrag op School, voorbeelden:

 • Cyberpesten: Het pesten via digitale kanalen, zoals sociale media, e-mail of chat-apps.
   
 • Verbaal geweld: Schreeuwen, beledigen of schelden naar een leerling.
   
 • Sociale uitsluiting: Het doelbewust negeren of isoleren van een leerling, waardoor deze zich buitengesloten voelt.
   
 • Diefstal of vernieling: Het stelen of beschadigen van eigendommen van een leerling.
   
 • Fysieke agressie: Het gebruiken van geweld tegen een andere leerling, zoals duwen, slaan of schoppen.
   
 • Pesten: Het herhaaldelijk aanvallen, vernederen of isoleren van een leerling, bijvoorbeeld door roddelen, kleineren of beledigen.
   
 • Discriminatie: Het maken van onderscheid op basis van ras, geslacht, religie of andere persoonlijke kenmerken van een leerling, wat kan leiden tot uitsluiting of ongelijke behandeling.
   
 • Seksuele intimidatie: Ongepaste opmerkingen, gebaren of aanrakingen van seksuele aard, of het afdwingen van seksuele gunsten, waarbij de leerling zich ongemakkelijk of bedreigd voelt.

Video Wat is Grensoverschrijdend gedrag?

Sociale Veiligheid

back to top