Overslaan en naar de inhoud gaan

Praktische tools ongewenst gedrag aanpakken

Wil jij als werkgever of hr manager actief aan de slag met het aanpakken van grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag? Je kan zelf alvast starten met deze mooie (gratis) Wegwijzers die TNO iov Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor heeft ontwikkeld

1. Wegwijzer ongewenst gedrag (TNO)

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving die als ongewenst worden beschouwd. Met de wegwijzer ongewenst gedrag op het werk pak je pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan. Met de wegwijzer ongewenst gedrag op het werk pak je pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan. Verantwoording Wegwijzer TNO heeft in opdracht van het ministerie van SZW de Wegwijzer Ongewenst Gedrag ontwikkeld. Alle tips uit de Wegwijzer kunnen vrij worden gebruikt voor het aanpakken van pesten binnen de organisatie. Maar let op: als de Wegwijzer doorverwijst naar externe pagina’s, kunnen andere regels gelden. Aan de inhoud van deze wegwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Wegwijzer Seksuele intimidatie (TNO)

Deze Wegwijzer helpt degene die last heeft van seksuele intimidatie op het werk, omstanders en leidinggevenden/HR-medewerkers seksuele intimidatie te herkennen. Ook geeft het tips over hoe je seksuele intimidatie op het werk kunt aanpakken. Deze wegwijzer richt zich op interne seksuele intimidatie.
Pesten op het Werk

3. Wegwijzer pesten (TNO)

De Wegwijzer Pesten van TNO is erop gericht de gepeste, de omstander en de leidinggevende te helpen bij het (h)erkennen van pestgedrag en hen handvatten te geven om pesten aan te pakken.
Intimidatie

4. Wegwijzer Vertrouwenspersoon (TNO)

Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer.
man-7621513_1920.jpg

5. Wegwijzer Discriminatie op het werk (TNO)

Deze Wegwijzer is erop gericht de gediscrimineerde, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. En hun handvatten te geven om discriminatie aan te pakken. De Wegwijzer richt zich op discriminatie op het werk. En dus niet op discriminatie op de arbeidsmarkt (zoals discriminatie tijdens sollicitaties) en positieve discriminatie (voorkeursbeleid).
Team

6. Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden

Koerskaart 'Moet toch kunnen?' (Aanpak pesten) Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. In de Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om pesten op de werkvloer aan te pakken.

6b. Download in Engels: 'Krskrt 'Should be OK'' (TNO)

Media bestand

Pak Ongewenst gedrag aan

Rotte appels in groep

1. Download de Wegwijzer Ongewenst Gedrag (TNO)

Media bestand
Ongewenst gedrag

2. Download Wegwijzer Seksuele intimidatie (TNO)

Groep volwassenen werk

3. Download Wegwijzer pesten (TNO)

Media bestand
Grensoverschrijdend gedrag aanpakken

4. Download Wegwijzer Vertrouwenspersoon (TNO)

Media bestand
man met tas

5. Download Wegwijzer Discriminatie op het Werk (TNO)

Media bestand
Bridge

6a. Download in Nederlands: 'Koerskaart 'Moet toch kunnen?'' OR (TNO)

back to top