Overslaan en naar de inhoud gaan

Pestpreventie in Sport: Trainingen & Workshops voor Coaches & Trainers

Een veilige sportomgeving: hoe gaan we pesten tegen?

Sportverenigingen zijn een belangrijk sociaal platform voor ruim 1,6 miljoen jongeren en kinderen in Nederland. Het thema 'pesten' wordt hier echter vaak miskend. Daarom is een effectieve strategie om pesten binnen de sportomgeving aan te pakken essentieel.

Wat gebeurt er backstage?

De meeste pestincidenten vinden plaats in gebieden met weinig supervisie, zoals kleedkamers. Onderzoek toont aan dat 93% van de sportcoaches zelden tot nooit pestgedrag opmerkt, wat wijst op een ernstige onderschatting van het probleem.

Onderzoek wijst uit

Studies van de Universiteit Utrecht onthullen:

  • Er wordt meer gepest binnen sportclubs dan op scholen. Een op de vijf leden, zowel jong als oud, wordt gepest.
  • Coaches overschatten de effectiviteit van hun pestpreventiestrategieën.
  • Er is een gebrek aan doelgerichte pestpreventieprogramma's voor de sportsector.

De cruciale rol van coaches en trainers

Als coach of trainer heb je een centrale rol in het herkennen, erkennen en bestrijden van pesten. De relatie tussen coach en atleet is net zo belangrijk als de regels binnen de sportvereniging.

Onze aanbeveling

Wees als trainer extra waakzaam in situaties met minder toezicht en betrek ouders actief bij het pestpreventiebeleid.

 

Logo Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk, een toonaangevende expert in pestpreventie en cyberpesten, heeft door de jaren heen verschillende 'Stop Pesten Nu' trainingen en workshops ontwikkeld. Deze worden aangeboden door BOLWERKen.

100% van de opbrengsten gaan naar Stichting Stop Pesten Nu. 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat. Website: www.stoppestennu.nl

 

Wat kan jij doen als jouw kind wordt gepest in de sport?

Watch Bullying in Youth Sports on YouTube.

Stop Pesten Nu ook op jouw Sportvereniging

Watch Aanvoerder Cuco Martina van NAC Breda heeft een videoboodschap tegen #pesten on YouTube.
Watch Centrum Veilige Sport, grensoverschrijdend gedrag, pesten (met ondertiteling) on YouTube.
Watch Gedragscode Sport: trainers, coaches en begeleiders on YouTube.
Watch #ERASEbullying in Sport - Full on YouTube.
back to top