Overslaan en naar de inhoud gaan

Pesten op de Werkvloer: Een Respectvolle Werkomgeving

Pesten op de Werkvloer: Een Respectvolle Werkomgeving

Voor wie

Deze workshop is geschikt voor alle medewerkers en leidinggevenden binnen organisaties en bedrijven die streven naar een respectvolle werkomgeving en het voorkomen van pestgedrag op de werkvloer.

Leerdoelen

 1. Bewustwording: De deelnemers worden zich bewust van wat pesten op de werkvloer inhoudt, de impact ervan en de belangrijke rol die zij kunnen spelen bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

 2. Herkenning: De deelnemers leren de signalen en patronen van pestgedrag op de werkvloer te herkennen, zodat zij tijdig kunnen ingrijpen en ondersteuning kunnen bieden aan betrokkenen.

 3. Creëren van een respectvolle werkomgeving: De deelnemers begrijpen het belang van respect, empathie en inclusiviteit in de werkomgeving. Ze leren hoe ze een positieve bedrijfscultuur kunnen bevorderen waarin pestgedrag minder kans krijgt.

 4. Communicatie en conflictoplossing: De deelnemers ontwikkelen communicatievaardigheden en leren effectieve strategieën voor conflictoplossing, waardoor ze constructief kunnen omgaan met situaties waarin pestgedrag optreedt.

 5. Interventiestrategieën: De deelnemers krijgen inzicht in verschillende interventiestrategieën bij pesten op de werkvloer. Ze leren hoe ze pestgedrag kunnen aanpakken en ondersteuning kunnen bieden aan zowel pesters als slachtoffers.

 6. Beleid en procedures: De deelnemers begrijpen het belang van duidelijke beleidsmaatregelen en procedures binnen de organisatie om pestgedrag te voorkomen en te bestrijden. Ze leren hoe ze deze beleidsmaatregelen kunnen implementeren en handhaven.

 7. Actieplan en implementatie: De deelnemers ontwikkelen een concreet actieplan om pestgedrag op de werkvloer aan te pakken. Ze formuleren stappen om bewustwording te vergroten, preventieve maatregelen te nemen en een respectvolle werkomgeving te bevorderen.

De leerdoelen van deze workshop stellen de deelnemers in staat om actief bij te dragen aan het creëren van een respectvolle werkomgeving waarin pestgedrag geen plaats heeft. Door bewustwording, kennis en praktische tools aan te reiken, worden deelnemers gemotiveerd om actie te ondernemen en een positieve verandering te bewerkstelligen op hun werkplek

Workshop

Caterpilar groep met hesjes

Korte film 'Geen Dienst'

Programma

 

I. Inleiding (30 minuten)

 • Welkom en kennismaking
 • Doelstellingen van de workshop
 • Het belang van een respectvolle werkomgeving en de impact van pesten op de werkvloer

II. Bewustwording van Pestgedrag (1 uur)

 • Definitie van pesten op de werkvloer
 • Verschillende vormen van pesten en hun gevolgen
 • Het herkennen van pestgedrag: signalen en patronen

III. Creëren van een Respectvolle Werkomgeving (1 uur)

 • Het belang van respect en empathie in de werkomgeving
 • Het bevorderen van een positieve en inclusieve bedrijfscultuur
 • Communicatievaardigheden en conflictoplossing

IV. Aanpakken van Pestgedrag (1 uur)

 • Interventiestrategieën bij pesten op de werkvloer
 • Het belang van duidelijke beleidsmaatregelen en procedures
 • Omgaan met pesters en slachtoffers: ondersteuning en begeleiding bieden

V. Actieplan en Implementatie (30 minuten)

 • Het ontwikkelen van een actieplan om pestgedrag op de werkvloer aan te pakken
 • Concrete stappen om bewustwording te vergroten en preventieve maatregelen te nemen
 • Evaluatie en follow-up na de workshop

 

Deze 4 uur durende workshop biedt een interactieve leerervaring waarin deelnemers bewust worden gemaakt van pestgedrag op de werkvloer en handvatten krijgen om een respectvolle werkomgeving te bevorderen.

Door middel van groepsdiscussies, casestudy's en rollenspellen worden deelnemers gestimuleerd om actie te ondernemen en een positieve verandering te bewerkstelligen in hun werkomgeving. Na afloop van de workshop zullen deelnemers in staat zijn om pestgedrag te herkennen, een respectvolle bedrijfscultuur te creëren en effectief op te treden tegen pestgedrag op de werkvloer.

back to top