Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongewenst gedrag ( grensoverschrijdend gedrag )

Ongewenst gedrag ( grensoverschrijdend gedrag )

Ongewenst gedrag op de werkvloer: preventie & aanpak

Ongewenst gedrag (grensoverschrijdend gedrag) is een alomtegenwoordig probleem dat zich kan manifesteren in diverse vormen zoals agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie. Deze gedragingen kunnen een toxische werkomgeving creëren, wat leidt tot verminderde productiviteit, laag werknemerswelzijn en verhoogde stressniveaus.

Het is daarom cruciaal om proactieve maatregelen te nemen voor het identificeren en bestrijden van ongewenst gedrag in professionele settings.

Categorieën ongewenst gedrag volgens de Arbowet

Impact van ongewenst gedrag (grensoverschrijdend gedrag) op de werkomgeving

Ongewenst gedrag kan verstrekkende gevolgen hebben voor de mentale en fysieke gezondheid van werknemers. Het kan leiden tot een afname van de productiviteit en een toename van ziekteverzuim. Daarom is het van essentieel belang om een inclusieve en respectvolle werkcultuur te bevorderen.

Preventie en aanpak

Om een gezonde werkomgeving te waarborgen, is het belangrijk om werknemers en leidinggevenden uit te rusten met de juiste tools en kennis. Workshops en trainingen kunnen een sleutelrol spelen in het aanleren van effectieve strategieën voor het omgaan met ongewenst gedrag.

Tip! Bekijk ook deze downloads met handreikingen.

  Zakenman cartoon

  Voorbeelden en soorten grensoverschrijdend gedrag

  Pesten op de Werkvloer en daarbuiten

  Pesten omvat herhaalde acties die tot doel hebben een individu te kleineren, vernederen of isoleren. Dit kan zowel verbale als fysieke vormen aannemen en heeft een negatieve impact op het welzijn van het slachtoffer.

  Discriminatie

  Discriminatie houdt in dat er onderscheid wordt gemaakt tussen individuen op basis van kenmerken zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, religie of seksuele oriëntatie. Dit is vooral zichtbaar in processen zoals werving, promotie en opleidingsmogelijkheden.

  Seksuele Intimidatie

  Seksuele intimidatie omvat ongewenste seksuele avances, van verbale opmerkingen tot fysieke aanrakingen en aanranding.

  Agressief gedrag

  Agressief gedrag kan variëren van verbale dreigementen en intimidatie tot fysieke aanvallen en vernieling van eigendommen.

  Pestgedrag in professionele omgevingen

  Dit omvat het maken van ongewenste opmerkingen, het bewust negeren van collega's, het achterhouden van cruciale informatie en het toewijzen van ongepaste taken.

  Privacy schending

  Het zonder toestemming delen van persoonlijke informatie, hacken van online accounts of bespioneren van individuen valt onder schending van privacy.

  Negatief online gedrag

  Dit omvat cyberpesten, het verspreiden van haatdragende taal, het delen van valse informatie en het plaatsen van kwetsende opmerkingen op sociale media.

   

  Voorbeelden (per doelgroep)

  Bent u klaar om actie te ondernemen?

  Ongewenst gedrag aanpakken

  Ons aanbod

  Patricia Bolwerk staat met haar jarenlange ervaring vooraan in de strijd tegen dit ongewenst gedrag, waarmee ze zich onderscheidt van vele andere professionals in het veld.

  Diepgaande voorlichting

  Waar sommige organisaties stoppen bij het herkennen van grensoverschrijdend gedrag, gaat Patricia verder. Ze traint niet alleen in herkenning maar ook in preventie en reactie, zowel voor werknemers als voor MT & Directie.

  Protocollen op maat

  Patricia begrijpt dat elke organisatie uniek is. Daarom helpt ze bij het opstellen van protocollen die specifiek zijn toegesneden op de behoeften en cultuur van de organisatie.

  Strategisch advies

  Naast directe interventies biedt Patricia langetermijnstrategieën. Ze werkt nauw samen met MT & Directie om duurzame oplossingen te implementeren die verder gaan dan korte termijn fixes.

  All-in-pakketten - Pak het aan!

  Lees meer over de mogelijkheden van de All-In-Pakketten voor organisaties om ongewenst gedrag (grensoverschrijdend gedrag) duurzaam & effectief aan te pakken.

  Aanvullend op de eerder genoemde situaties, biedt Patricia een breed scala aan diensten:

  Conflictmediation

  Bij aanhoudende problemen fungeert Patricia als mediator om te bemiddelen tussen partijen en te zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt.

  (Digitale) Veiligheidstrainingen

  In het huidige digitale tijdperk is (online) grensoverschrijdend gedrag een groeiend probleem. Patricia biedt trainingen om dit te herkennen en tegen te gaan.

  Peer Support Programma's

  Patricia kan organisaties helpen bij het opzetten van peer support groepen, waar medewerkers elkaar kunnen ondersteunen en begeleiden.

  Waarom preventie cruciaal is

  De financiële en emotionele kosten van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

  Grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie kan een verwoestende impact hebben op zowel de financiële gezondheid van een organisatie als het welzijn van haar werknemers. Volgens een factsheet van TNO zijn de kosten van ongewenst gedrag op de werkvloer astronomisch, met een geschatte 1,7 miljard euro aan extra verzuimkosten alleen al.

  TNO Factsheet: Alarmerende Cijfers

  • 1 op de 6 werknemers ervaart ongewenst gedrag.
  • Ruim 1,2 miljoen werknemers zijn slachtoffer van pesten, intimidatie en discriminatie.
  • 11,1% ervaart intimidatie, 8% wordt gepest, 4,7% ervaart discriminatie, 1,8% ervaart seksuele intimidatie en 0,4% ervaart lichamelijk geweld.

  Gevolgen voor werknemers en organisaties

  Ongewenst gedrag kan leiden tot ernstige fysieke en mentale klachten bij slachtoffers, zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen en depressie. Deze klachten hebben een directe invloed op de productiviteit en kunnen leiden tot extra verzuimdagen, wat de organisatie veel geld kost.

  De noodzaak van preventie

  Het proactief aanpakken van grensoverschrijdend gedrag is niet alleen ethisch juist maar ook financieel verstandig. Een veilige en respectvolle werkomgeving draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur, hogere productiviteit en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten.

  Tip: Voor meer inzicht in de kosten en gevolgen van ongewenst gedrag, raden we aan om onze uitgebreide factsheet en handreikingen te raadplegen. Deze documenten bieden gedetailleerde statistieken, case studies en best practices om grensoverschrijdend gedrag effectief te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Ze zijn een waardevolle bron voor HR-managers, leidinggevenden en werknemers die zich inzetten voor een veiligere en respectvollere werkomgeving.

  Zakenman presenteert aanpak Ongewenst Gedrag

  Bent u klaar om actie te ondernemen?

  De voordelen van het aanpakken van ongewenst gedrag zijn duidelijk.

  Maar hoe begint u? Voor organisaties die actief willen werken aan een betere werkomgeving bieden wij workshops en trainingen aan om ongewenst gedrag te herkennen, te voorkomen en aan te pakken.

  Neem contact op voor meer informatie over hoe we samen kunnen werken aan een gezondere, productievere en meer inclusieve werkomgeving.

  Voordelen aanpakken ongewenst gedrag

  1. Een veiligere en gezondere werkomgeving: Medewerkers die zich gewaardeerd en beschermd voelen, hebben minder stress en zijn productiever. Door te investeren in trainingen en workshops, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin iedereen tot zijn recht komt.

  2. Verbeterde werksfeer: Het actief tegengaan van ongewenst gedrag kan helpen bij het opbouwen van een positieve werkcultuur en het verminderen van spanningen tussen collega's.

  3. Hogere medewerkerstevredenheid en loyaliteit: Medewerkers zijn loyaler en meer tevreden wanneer ze voelen dat hun welzijn serieus wordt genomen.

  4. Bescherming tegen juridische risico's: Proactief handelen kan potentiële juridische claims voorkomen.

  5. Verbeterde reputatie: Een organisatie die inzet op training en bewustwording wordt gezien als een vooruitstrevende en zorgzame werkgever.

  6. Hogere productiviteit: Werknemers zijn meer betrokken wanneer ze zich veilig voelen.

  7. Verhoogde diversiteit en inclusie: Een inclusieve omgeving trekt een diverse groep talenten aan.

  8. Kostenbesparing: Door te investeren in preventieve maatregelen kunnen hogere kosten door verzuim of werving worden voorkomen.

  back to top