Overslaan en naar de inhoud gaan

Mentoren: Bouwen aan Respect & Strategieën tegen Pesten

Mentoren: Bouwen aan Respect & Strategieën tegen Pesten

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Mentoren VO - aanpak pesten in de klas

De training voor mentoren over pesten in het voortgezet onderwijs is gericht op het vergroten van bewustzijn, kennis en vaardigheden die nodig zijn om pestgedrag effectief aan te pakken en bij te dragen aan een veilig en respectvol schoolklimaat.

‘In mijn klas wordt niet gepest’

Leerkrachten negeren signalen blijkt uit onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Beau Oldenburg. Leerkrachten zijn onvoldoende toegerust om pesten in hun klas te stoppen. Zij hebben in hun opleiding niet geleerd om signalen van pesten op te vangen. Maar er zijn ook leerkrachten die onder de grote druk om het pesten op te lossen er maar van wegkijken of het bagatelliseren.

Zo gaven sommige leerkrachten aan dat zij het gemakkelijk vonden om pesten onder hun leerlingen aan te pakken, terwijl er in die klassen juist veel gepeste leerlingen waren.

In vrijwel iedere klas wordt gepest.

 

Doelstellingen:

 • Inzicht krijgen in het voorkomen en aanpakken van pesten binnen het voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van vaardigheden om pestgedrag te signaleren en aan te pakken.
 • Het bevorderen van een veilig en respectvol schoolklimaat waarin pesten niet wordt getolereerd.

 

 

Training

De training bestaat uit 1 studiedag of twee dagdelen en is ook mogelijk als online omgeving.

 

Kosten;

Op locatie - 1 studiedag of 2 dagdelen - duur: 4 uur per dagdeel € 790,- 

ZOOM - 2 dagdelen - duur: 3 uur per dagdeel + 2 x 1 op 1 sessie (1 uur) € 790,- 

 

Reiskosten € 0,19 per kilometer vanaf Deventer

Programma

 

9:00 - 9:30 uur: Inleiding

 • Kennismaking en doelstellingen van de training
 • Belang van mentoren bij het aanpakken van pestgedrag
 • De rol van respect in het voorkomen van pesten

9:30 - 11:00 uur: Begrijpen van Pestgedrag

 • Definitie van pesten en verschillende vormen ervan
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Signalen van pestgedrag herkennen

11:00 - 11:15 uur: Koffiepauze

11:15 - 12:30 uur: Bouwen aan Respect

 • Het belang van een positief schoolklimaat en respectvolle omgang
 • Het bevorderen van empathie, tolerantie en diversiteit
 • Bouwen aan positieve relaties tussen leerlingen

12:30 - 13:30 uur: Lunchpauze

13:30 - 15:00 uur: Preventieve Maatregelen

 • Het belang van preventie in het voorkomen van pesten
 • Bewustwording creëren rondom pestgedrag en de gevolgen ervan
 • Het ontwikkelen van proactieve strategieën om pestgedrag te voorkomen

15:00 - 15:15 uur: Korte pauze

15:15 - 16:30 uur: Interventiestrategieën

 • Effectieve interventiemethoden bij pestgedrag
 • Hoe om te gaan met zowel de gepeste leerling als de pester
 • Het bevorderen van assertiviteit en weerbaarheid bij leerlingen

16:30 - 17:00 uur: Implementatie en Evaluatie

 • Het ontwikkelen van een actieplan voor het bevorderen van respect en het aanpakken van pestgedrag
 • Het monitoren van de effectiviteit van preventieve maatregelen
 • Evaluatie en afsluiting van de training

 

Deze intensieve studiedag biedt mentoren in een tijdsbestek van 7 uur een uitgebreide training over het bouwen aan respect en het aanpakken van pestgedrag. Door middel van interactieve presentaties, groepsdiscussies en praktische oefeningen worden mentoren voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om direct toe te passen in hun werk. Na afloop van de training zullen mentoren in staat zijn om een positieve en ondersteunende leeromgeving te creëren en pestgedrag effectief aan te pakken.

 

Werkvormen:

 • Interactieve presentatie met voorbeelden uit de praktijk.
 • Rollenspellen en casussen om te oefenen met het signaleren en aanpakken van pestgedrag.
 • Discussie over effectieve preventieve maatregelen en mogelijke verbeterpunten binnen de school.

Wat doe jij?

back to top