Overslaan en naar de inhoud gaan

Belangrijke aanbevelingen voor een veilige werkplek

In de huidige werkomgeving is het waarborgen van een veilige en gezonde werkplek essentieel voor zowel werkgevers als werknemers. Het creëren van een omgeving waar iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt, draagt bij aan de algehele productiviteit en tevredenheid.

1. Creëer een inclusieve cultuur

Een inclusieve cultuur bevordert diversiteit en acceptatie. Zorg ervoor dat alle medewerkers zich gewaardeerd voelen en dat er ruimte is voor verschillende perspectieven en ideeën. Dit draagt bij aan een positieve werksfeer en vermindert de kans op discriminatie of uitsluiting.

2. Preventie van Ongewenst Gedrag

Het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen en beleid rondom ongewenst gedrag zoals pesten, intimidatie, en discriminatie is cruciaal. Trainingen en bewustwordingsprogramma's helpen medewerkers de signalen van ongewenst gedrag te herkennen en gepast te reageren.

3. Bied ondersteuning en middelen

Zorg voor toegankelijke ondersteuningsmechanismen voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag of andere uitdagingen op de werkplek. Dit kan variëren van vertrouwenspersonen tot professionele hulpverlening.

4. Bevorder gezondheid & welzijn

Het implementeren van programma's gericht op fysieke en mentale gezondheid, zoals ergonomische werkplekken, sportfaciliteiten, en toegang tot psychologische ondersteuning, draagt bij aan het welzijn van medewerkers.

5. Communiceer effectief & open

Een open communicatiecultuur waar feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd, versterkt het gevoel van betrokkenheid en gemeenschap. Dit helpt bij het vroegtijdig signaleren en aanpakken van eventuele problemen.

6. Regelmatige evaluatie & verbetering

Het regelmatig beoordelen van de werkomgeving en het welzijn van medewerkers biedt de mogelijkheid om beleid en praktijken te verbeteren. Anonieme enquêtes kunnen inzicht geven in de effectiviteit van bestaande maatregelen.

7. Betrokkenheid van het management

Leiderschap speelt een sleutelrol in het vormgeven van de bedrijfscultuur. Het actief betrekken van het management bij het promoten en handhaven van veiligheids- en welzijnsinitiatieven is essentieel. Door deze aanbevelingen te implementeren, kunnen organisaties een veilige en ondersteunende werkomgeving creëren die het welzijn en de productiviteit van werknemers bevordert. Dit draagt niet alleen bij aan de tevredenheid en het behoud van personeel maar versterkt ook het imago van het bedrijf als een aantrekkelijke werkgever

Praktijkvoorbeeld ondersteuning met BOLWERKen

Een middelgrote organisatie met een sociale werkplaats en een kantoororganisatie begon steeds vaker geluiden te horen over spanningen en conflicten op de werkvloer. Medewerkers klaagden over roddels, pesterijen en ongepaste opmerkingen die de werksfeer vergiftigden en benaderden Patricia Bolwerk van BOLWERKen. BOLWERKen startte met praktische workshops voor leidinggevenden over hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en effectief kunnen ingrijpen. Aansluitend volgden brainstormsessies met leidinggevenden om samen te werken aan een goed beleid tegen ongewenst gedrag, inclusief een sanctiebeleid. Met een kleine werkgroep werknemers uit de organisatie werden diverse handelingsadviezen en protocollen ontworpen om ongewenst gedrag aan te pakken.

Video Fleur nam ontslag bij de universiteit vanwege grensoverschrijdend gedrag

Watch Fleur Jongepier nam ontslag bij de universiteit vanwege grensoverschrijdend gedrag | Op1 on YouTube.
Als afsluiting werden er workshops aangeboden aan alle werknemers, waarin ze werden voorzien van praktische informatie over hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot ongewenst gedrag, evenals tips over hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen. Duurzame aanpak voor een veilige werkomgeving Om ongewenst gedrag duurzaam aan te pakken, is het belangrijk om hier ook duurzaam aandacht aan te besteden. BOLWERKen staat klaar om organisaties te helpen bij het implementeren van effectieve strategieën en beleid tegen ongewenst gedrag, zodat zij een veilige en respectvolle werkomgeving kunnen creëren voor al hun werknemers.

Video Ongewenst gedrag van collega's / leidinggevenden

Watch Ongewenst gedrag van collega's / leidinggevenden on YouTube.
Watch Ook deze burgemeester kreeg te maken met ongewenst gedrag | Omroep Brabant on YouTube.

Video Intimidatie op het werk: tips arbeidsrechtadvocaat - RTL NIEUWS

Watch Intimidatie op het werk: tips arbeidsrechtadvocaat - RTL NIEUWS on YouTube.

Aanbevelingen om Ongewenst gedrag aan te pakken op basis van onderzoek Van Rijn

De moderne werkomgeving vereist een cultuur van respect, inclusiviteit en veiligheid. De Commissie Van Rijn heeft waardevolle inzichten gegeven over hoe organisaties ongewenst gedrag op de werkvloer kunnen herkennen, aanpakken en voorkomen. Ontdek hier de belangrijkste aanbevelingen en leer hoe BOLWERKen organisaties helpt bij het implementeren van effectieve strategieën. Leiderschap in actie Een veilige werkplek begint bij goed leiderschap. Leiders moeten worden geschoold in het herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie).
Watch Onderzoek: grensoverschrijdend gedrag speelt breed bij publieke omroep on YouTube.

Herkenning van ongewenst gedrag

Door leiderschapstrainingen kunnen managers leren hoe ze een positieve en respectvolle werkcultuur kunnen bevorderen. BOLWERKen biedt praktische workshops voor leidinggevenden, waarin ze worden voorbereid om effectief om te gaan met ongewenst gedrag. Herkenning van ongewenst gedrag Het is cruciaal dat organisaties verder kijken dan individuele incidenten en onderliggende patronen van gedrag binnen de organisatie identificeren. Door middel van bewustwordingscampagnes en trainingen kunnen werknemers en leidinggevenden worden gesensibiliseerd voor de verschillende vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. BOLWERKen biedt advies en ondersteuning bij het opzetten van dergelijke bewustwordingsprogramma's. Open communicatiekanalen Het creëren van veilige en vertrouwelijke communicatiekanalen is essentieel voor het melden van ongewenst gedrag. Werknemers moeten zich vrij voelen om incidenten te melden zonder angst voor represailles. BOLWERKen ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van effectieve meldingssystemen en het bevorderen van een cultuur van open communicatie en vertrouwen. Gedeelde verantwoordelijkheid en respectvolle omgang Het is van vitaal belang dat organisaties een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvolle omgang bevorderen. Dit houdt in dat iedereen, inclusief leidinggevenden en collega's, elkaar aanspreekt op ongewenst gedrag. BOLWERKen biedt workshops en trainingen voor alle werknemers, waarin zij worden voorzien van praktische informatie over hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot ongewenst gedrag. Toezicht en naleving Om ervoor te zorgen dat beleid tegen ongewenst gedrag effectief wordt geïmplementeerd, is het belangrijk om een duidelijk systeem van toezicht en naleving binnen de organisatie te hebben. BOLWERKen adviseert organisaties bij het opstellen van beleidsdocumenten, het implementeren van controlemechanismen en het monitoren van de naleving van het beleid.
back to top