Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak Ongewenst Gedrag & Pesten op het Werk

Ongewenst gedrag herkennen & aanpakken

Het tijdig herkennen en adequaat reageren op signalen van pesten en ongewenst gedrag  is cruciaal voor het welzijn van medewerkers en de algehele bedrijfscultuur. Wij bieden inzicht in subtiele en openlijke vormen van ongepast gedrag, en leren hoe hiermee om te gaan, zowel voor managers als collega's.

Pesten en ander ongewenst gedrag zorgt iedere dag voor financiële gevolgen voor werkgevers

Pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer kunnen niet alleen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor werkgevers, maar ook diepgaande emotionele effecten veroorzaken bij de betrokken werknemers. Echter, de impact van deze schadelijke praktijken strekt zich verder uit dan de individuele slachtoffers.

De hele groep of het team voelt zich onveilig op de werkplek bij pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer, uit angst om de volgende te zijn.

Hier zijn enkele van de belangrijkste aspecten:

Financiële gevolgen

 1. Verhoogd ziekteverzuim
  Slachtoffers van pesten en ongewenst gedrag kunnen fysieke en mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen, wat kan leiden tot meer ziekteverzuim. Collega's melden zich ook sneller ziek als ze zich even niet fit voelen. Dit resulteert in hogere kosten voor loondoorbetaling en mogelijk vervangende arbeidskrachten.

 2. Lagere productiviteit
  Werknemers die slachtoffer zijn van pesten kunnen hun motivatie en productiviteit verliezen. De efficiëntie van het hele team neemt aanzienlijk af als er gepest wordt, niemand voelt zich veilig en zijn hierdoor in gedachten vaker afgeleid door de ongewenste gedragingen op de afdeling. Dit kan leiden tot lagere omzet en winst.

 3. Hogere verloopcijfers
  Werknemers die gepest worden of ander ongewenst gedrag ervaren, zijn vaak geneigd om hun baan te verlaten. Nieuwe werknemers vertrekken vaak snel in teams waar gepest wordt of ander ongewenst gedrag, zij willen geen 'giftige' werkcultuur. Dit leidt tot kosten voor het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers, evenals het verlies van ervaring en kennis.

 4. Juridische kosten
  Werknemers die slachtoffer zijn van pesten of ongewenst gedrag kunnen juridische stappen ondernemen tegen de werkgever. Dit kan leiden tot hoge juridische kosten en schadevergoedingen.

 5. Reputatieschade
  Als er in teams gepest wordt of ander ongewenst gedrag dan raden alle medewerkers in zo'n 'giftig' kilmaat hun eigen werkgever af bij vrienden en familiie maar ook bij potentiële klanten. Wanneer gevallen van pesten of ongewenst gedrag binnen een organisatie naar buiten komen, kan dit leiden tot negatieve publiciteit en schade aan de reputatie van het bedrijf. Dit kan de klantenbinding beïnvloeden en nieuwe klanten afschrikken.

Emotionele gevolgen

 1. Psychologische stress
  Slachtoffers ervaren vaak intense stress, angst en depressie als gevolg van het pesten. Dit kan hun algehele welzijn aantasten en leiden tot langdurige emotionele littekens.

 2. Verlies van zelfvertrouwen
  Pesten kan het zelfvertrouwen van werknemers ernstig ondermijnen. Ze kunnen zich minder capabel voelen en hun prestaties op het werk kunnen lijden.

 3. Isolatie en eenzaamheid
  Slachtoffers van pesten kunnen zich geïsoleerd voelen, wat hun betrokkenheid bij het team en de organisatie kan verminderen.

 

Arbowet verplichtingen (PSA)

Het is belangrijk op te merken dat werkgevers volgens de Arbowet in Nederland verplicht zijn om maatregelen te nemen om pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken. Dit omvat onder andere het opstellen van een preventief beleid, het creëren van een veilige werkomgeving en het reageren op meldingen van dergelijk gedrag. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot juridische consequenties en boetes voor werkgevers.

Door deze verplichtingen serieus te nemen en een positieve werkcultuur te bevorderen waarin pesten niet wordt getolereerd, kunnen werkgevers niet alleen financiële kosten verminderen, maar ook de emotionele welzijnsniveaus van hun werknemers verbeteren en een gezonde en productieve werkomgeving bevorderen.

De impact van pesten op het hele team mag niet worden onderschat, aangezien het een gevoel van onveiligheid kan creëren dat zwaar weegt op de emotionele gezondheid en prestaties van alle teamleden.

Cijfers pesten op het werk

Ongewenst gedrag op het werk is in combinatie met een hoge werkdruk een belangrijke factor voor werkstress, beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Daarnaast zorgen hoge werkdruk en spanningen ook weer tot ongewenst gedrag op het werk.

Hoeveel werknemers worden gepest op het werk? 

 • 7,8% van de werknemers wordt gepest op het werk; dat zijn ruim een half miljoen werknemers
 • 1,2% van de werknemers wordt structureel gepest op het werk; dat zijn ruim 80.000 werknemers

 

Wat zijn kosten van pesten op het werk?

 • 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar
 • € 900 miljoen aanvullende kosten loondoorbetaling
 • Plus kosten voor...
  • imago schade
  • juridische aspecten
  • verzuim- begeleiding door de werkgever
  • extra zorg

Zie aanbod 'Pesten op de werkvloer aanpakken'

Spreker SpeakersAcademy®

Spreker bij Speakers Academy

Foto: Congres vertrouwenspersonen Defensie via Speakers Academy

Patricia Bolwerk, is ook te boeken als spreker via de Speakers Academy®.

 

Workshops & Trainingen

 

 1. Beleid Ongewenst gedrag - Advies & Ondersteuning
 2. Beleid Advies aanpakken Pesten
 3. Directie (30 min)
 4. HRM
 5. Lastig gedrag op de werkvloer
 6. Leidinggevenden
 7. Pesten op de Werkvloer: Een Respectvolle Werkomgeving
 8. Teams / Werknemers

 

Respectvolle communicatie Leer effectieve communicatietechnieken voor een positieve en respectvolle interactie tussen collega's.

Preventie van pestgedrag Identificeer en ontwikkel strategieën om pestgedrag te herkennen en te voorkomen.

Diversiteit en discriminatie Creëer bewustzijn en bevorder diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Aanpak seksuele intimidatie Herken en pak seksuele intimidatie effectief aan.

Omgaan met agressie en conflicten Ontwikkel vaardigheden voor conflictmanagement en de-escalatie.

Positieve werkcultuur Bouw aan een ondersteunende, respectvolle werkomgeving.

Leiderschap en management
Rust leiders uit met de vaardigheden om ongewenst gedrag aan te pakken.

Workshops met MT

MT Werksaam

"Ik dacht altijd het valt bij ons nog wel mee. Maar na deze workshops besef ik dat dit niet zo is."

Reactie Rob, Directeur Caterpilar

  Korte film: Geen Dienst

  Watch Pesten op het Werk, Korte Film: Geen Dienst. on YouTube.

  Factsheet: wat zijn de kosten van pesten op het werk?

  TNO 2
  TNO 1

  Stop Pesten Nu

  Stop Pesten Nu cursus

  Stichting Stop Pesten Nu - Kennis & Informatiecentrum

  Patricia Bolwerk, bekend om haar 'Stop Pesten Nu' initiatief, heeft in de afgelopen jaren diverse trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van zowel pesten als online pesten. Stichting Stop Pesten Nu is hét informatie-, expertise- en kenniscentrum in Nederland, met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken van pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat. Bezoek de website voor meer informatie: www.stoppestennu.nl.

  Kenniscentrum Pesten

  Voor meer inzicht in pesten nodigen we u uit om het Kenniscentrum Pesten te bezoeken op de website van Stichting Stop Pesten Nu waar Patricia Bolwerk al haar kennis en informatie over Online Pesten bijeen brengt. In het Kenniscentrum Pesten vindt u informatie over de diverse vormen, rollen en gevolgen van pesten per doelgroep.

  back to top