Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorlichtingen & Bijeenkomsten

Soorten bijeenkomsten

Er zijn vele mogelijkheden om bij pesten, ongewenst gedrag, online pesten (cyberpesten) en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten (o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten) er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen

 Onderwerpen:

 1. Pesten 
  Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?
 2. Ongewenst Gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) aanpakken
 3. Online Pesten / Cyberpesten
  Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

Alle kennis en ervaring die Patricia Bolwerk in de afgelopen jaren heeft opgedaan bij het aanpakken van pesten zet ze graag in om mensen verder te helpen om ongewenst gedrag in eigen omgeving aan te pakken. Voor alle doelgroepen maakt zij al ruim 10 jaar verschillende voorlichtingen op maat voor haar opdrachtgevers. 

De vragen & opdrachtgevers zijn altijd zeer divers, voor iedere groep wordt op maat een voorlichting ontwikkeld. Bekijk een aantal voorbeelden van de workshops die Patricia in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld & verzorgd. Bekijk het uitgebreide overzicht hier.

Zie hier enkele recensies

Aanbod Stop Pesten Nu

Duurzaam inzetbaarheid - Ongewenst gedrag op de werkvloer

Pesten op de werkvloer: preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie):

 • Voorlichtingen & Workshops MT & Directie
 • Workshops voor Leidinggevenden
 • Workshops voor OR, Vertrouwenspersonen
 • Workshops voor HRM, Arbo
 • Workshops & trainingen in Team en/of afdelingsniveau
 • Voorlichting voor Werknemers
 • Spreker op business events & congressen

Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging - Veiliger Sport klimaat (VSK)

Workshops voor :

 • Bestuurders
 • Trainers (incl junior trainers), Coaches
 • Vrijwilligers op de vereniging
 • Bestuurders en leden het herkennen en aanpakken van pesten in teams. 

Docent bij E-Wise

 • Overzicht e-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

Pesten is een groepsproces

pesten in groep

Onderwijs + Professionals (pedagogische medewerkers, leerplichtambtenaren, KDV, TSO, BSO, overblijf)

voor een sociaal veilig schoolklimaat

PO-, VO-, SBO-,  MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten - OP'ers en NOP'ers

 • Voorlichtingen Bovenschoolse besturen
 • Studiedag/dagdeel Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen
 • Studiemiddag NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
 • Workshops PABO studenten voltijd en deeltijd
 • Trainingen Anti-pest coördinatoren (APC)
 • Workshops Onderwijsassistenten
 • Gastlessen PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten 
 • Ouderavonden groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
   

PRIMA Erkende anti-pest interventie Begeleider & coach De PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.

 

Observaties

 • Klassenmanagement
 • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
 • Gedrag individuele leerling in de klas/groep

 

Pedagogisch medewerkers Workshops & Trainingen

 • Onderwijsassistenten
 • Medewerkers Tussenschoolse opvang (TSO) (extern & intern)
 • Gastouderbureaus
 • Buitenschoolse opvang (BSO)
 • Kinderdagverblijf (KDV)
 • Jongerenwerkers & Kindwerkers
 • Ouderavond voor ouders biKinderdagverblijf & Buitenschoolse opvang​​​​​​​

Overige

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Opvoedavonden voor inwoners in diverse Gemeenten over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Workshops leerplicht ambtenaren LPA
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen.

Voorlichtingen

Datathon

Basis onderdelen in een bijeenkomst zijn:

* Herkennen verschil tussen plagen en pesten

* Waar wordt er gepest en wie pest er?

* Waarom pesten mensen?

* Pesten als groepsprobleem

* Wat zijn de gevolgen van pesten (voor gehele groep)

* Hoe kan jij pestgedrag in een vroeg stadium herkennen.

* Wat kan jij doen als je pesten ziet. 

* Beleidsadviezen, tips, trics en tools.

Soorten bijeenkomsten groot of klein

Door mijn jarenlange werkervaring kan ik jou, jouw klas, jouw team of jouw organisatie hiermee helpen. Door eerst de pijn aan te raken maar vervolgens ook de tips, tools en trics direct aan te reiken voor de weg naar veilig school-, werk- of sportklimaat. Zie ook de recensies.

 

Bijvoorbeeld:

 • Ouderavond over pesten of online pesten op alle scholen en TSO
 • Studiedag  over pesten of online pesten
 • Gastles over pesten of online pesten
 • Trainer de trainers/coaches in de sport om pesten in de teams te herkennen
 • Gastspreker op congressen
 • Voor groepsleiding in bejaardentehuis, pesten herkennen en aanpakken
   
Pesten op het werk voorlichting voor afdelingen
Voorlichting aan afdelingen over Pesten op de werkvloer

Voor iedere opdracht is het maatwerk:

Ouderavond
Ouderavond over online pesten

 

 

Bedrijven

Bijvoorbeeld:

 • Training MT (preventief) om o.a. beleidsmatig pesten (en ander ongewenst gedrag in de organisatie) duurzaam & effectief aan te pakken. 
 • Workshops bij Bedrijven in afdelingen en teams waar gepest wordt.
 • Organisaties die preventief pesten (en ander ongewenst gedrag op de werkvloer) willen aanpakken.
MT
MT training - Preventief om ongewenst gedrag inclusief pesten op het werk aan te pakken.
​​​​​​
 • Training voor docenten van het Opleidingscentrum Korps Mariniers
Korps Mariniers
Opleidingscentrum Korps Mariniers

Wat doe jij eraan?

Korte film: Geen Dienst

Studiedag

Studiedag docenten

Ouderavond

Ouderavond

Gastles pesten of online pesten (cyberpesten)

Gastles over cyberpesten met VO scholen

Online Pesten Datathon

Datathon

'Praten over pesten is supermoeilijk': dit is waarom

Carpool College nav VIVA 400 en Sanny

Alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Media bestand

Privacy verklaring

Privacy
Media bestand

Annuleringsbeleid

Corona
Media bestand
back to top