Overslaan en naar de inhoud gaan

Workshop anti-pestcoördinator: pesten herkennen, erkennen en aanpakken op school

Doelgroep

Anti-pestcoördinatoren (APC) en Aanspreekpunt Pesten (AP)

Duur

3 dagdelen

 • op locatie
 • training via ZOOM
 • ook 1 op 1 sessies zijn bespreekbaar

Doelstelling

Na deze workshop hebben de deelnemers kennis en inzicht in het herkennen, erkennen en aanpakken van pesten op school. Daarnaast hebben de deelnemers handvatten en concrete tools om pestgedrag te signaleren en aan te pakken.

Dagdeel 1:

 • Introductie van de training en kennismaking met de deelnemers
 • Definitie en vormen van pesten
 • Het belang van preventie en vroegtijdige interventie
 • Rol en taken van de anti-pestcoördinator
 • Signaleren en bespreken van pestgedrag
 • Omgaan met slachtoffers, daders en omstanders
 • Gespreksvoeringstechnieken en effectieve communicatie
 • Opstellen van een anti-pestbeleid en plan van aanpak

 

Dagdeel 2:

 • Het betrekken van ouders en leerlingen bij het anti-pestbeleid
 • Implementatie en evaluatie van het anti-pestbeleid
 • Het creëren van een veilige en positieve schoolomgeving
 • 24 maanden planning
 • Omgaan met weerstand en uitdagingen
 • Praktijkvoorbeelden en casusbesprekingen
 • Reflectie op eigen rol en vaardigheden als anti-pestcoördinator
 • Gouden Weken
 • Feedback en intervisie met mededeelnemers

 

Dagdeel 3:

 • Verdieping van kennis over specifieke vormen van pesten, zoals cyberpesten en seksueel geweld
 • Samenwerken met externe partners zoals de politie, hulpverleningsinstanties en andere scholen
 • Actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van pesten
 • Afronding van de training en evaluatie
 • Certificering van deelnemers
 • Vervolgstappen en borging van het anti-pestbeleid

 

Training

De training bestaat uit drie dagdelen online of twee dagen op locatie 

 

Kosten;

Op locatie - 2 dagen - 6 uur per dagdeel € 990,- 

ZOOM - 3 dagdelen - 2,5 uur per dagdeel + 2 x 1 op 1 sessie (1 uur) € 990,- 

 

Reiskosten € 0,19 per kilometer vanaf Deventer

Patricia Bolwerk over hoe scholen pesten het beste kunnen aanpakken | HLF8

Watch Patricia Bolwerk over hoe scholen pesten het beste kunnen aanpakken | HLF8 on YouTube.

Pesten: gevolgen en signalen (met Danelien van Aalst)

Watch #40 Pesten: Gevolgen en signalen (met Danelien van Aalst) | Pedagogisch Verantwoord Podcast on YouTube.

Wat doe jij?

Watch Wat doe jij eraan? on YouTube.

Leerkrachten mogelijk niet voldoende toegerust om pesten aan te pakken

Watch Leerkrachten mogelijk niet voldoende toegerust om pesten aan te pakken on YouTube.
back to top