Overslaan en naar de inhoud gaan

Studiedag Signaleren Pesten op Scholen

Studiedag Signaleren Pesten op Scholen

Programma (in-company)

9:00 - 9:30: Ontvangst en registratie

 • Deelnemers worden verwelkomd en geregistreerd voor de studiedag.
 • Gelegenheid voor informele kennismaking en netwerken.

 

9:30 - 9:45: Opening en introductie

 • Een korte openingssessie waarin het belang van het signaleren van pesten op scholen wordt benadrukt.
 • Introductie van de doelstellingen en het programma van de studiedag.

 

9:45 - 10:30: Basisprincipes van pesten

 • Presentatie over de basisprincipes van pesten, waaronder de definitie, verschillende vormen en de impact op slachtoffers.
 • Bespreking van de rol van volwassenen bij het signaleren en aanpakken van pesten.

 

10:30 - 11:00: Koffiepauze

 

11:00 - 12:00: Signalen en symptomen van pesten

 • Interactieve sessie waarin verschillende signalen en symptomen van pesten worden besproken.
 • Het leren herkennen van zowel fysieke als emotionele signalen bij slachtoffers en pesters.

 

12:00 - 13:00: Lunchpauze

 

13:00 - 14:30: Effectieve observatie- en rapportagetechnieken

 • Workshop waarin deelnemers leren hoe ze effectief kunnen observeren en signalen van pesten kunnen rapporteren.
 • Praktische oefeningen en casestudy's om vaardigheden in het signaleren en rapporteren van pesten te ontwikkelen.

 

14:30 - 15:00: Theepauze

 

15:00 - 16:00: Bevorderen van een veilige schoolomgeving

 • Presentatie over het belang van een veilige schoolomgeving en de rol van preventieve maatregelen bij het voorkomen van pesten.
 • Bespreking van programma's en interventies die kunnen worden geïmplementeerd om een positief schoolklimaat te bevorderen.

 

16:00 - 16:30: Evaluatie en afsluiting

 • Gelegenheid voor deelnemers om de studiedag te evalueren en feedback te geven.
 • Samenvatting van belangrijke inzichten en afsluitende opmerkingen.

 

Let op:

Het programma kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en context van uw school of organisatie. Zorg ervoor dat de inhoud van de workshops en presentaties relevant is voor de doelgroep en dat er ruimte is voor interactie en betrokkenheid van de deelnemers.

 

Doelstellingen studiedag

De studiedag over het herkennen en aanpakken van pesten op school biedt leraren de kans om zich te ontwikkelen als bekwame en goed geïnformeerde professionals die in staat zijn om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren voor al hun leerlingen. Het stelt hen in staat om een actieve rol te spelen in het voorkomen en bestrijden van pestgedrag, wat uiteindelijk de algehele kwaliteit van het onderwijs verbetert.

 1. Bewustwording: Een studiedag biedt leraren de mogelijkheid om zich bewust te worden van de impact van pesten op leerlingen en de schoolgemeenschap. Het vergroot hun begrip van de ernst van het probleem en het belang van effectieve maatregelen nemen.
   

 2. Vaardighedenontwikkeling: Tijdens de studiedag kunnen leraren waardevolle kennis en vaardigheden ontwikkelen om pestgedrag te herkennen en adequaat te reageren. Ze leren hoe ze pesten kunnen signaleren, gesprekken kunnen voeren met betrokkenen en passende interventies kunnen uitvoeren.
   

 3. Creëren van een veilige leeromgeving: Als leraren spelen ze een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige en respectvolle leeromgeving. Door deel te nemen aan een studiedag kunnen ze leren hoe ze pesten kunnen voorkomen en aanpakken, wat bijdraagt aan het creëren van een positieve en ondersteunende sfeer in de klas en op school.
   

 4. Effectieve interventies: Het volgen van een studiedag biedt leraren de kans om effectieve interventiestrategieën te leren die kunnen helpen bij het stoppen en voorkomen van pestgedrag. Ze leren hoe ze slachtoffers kunnen ondersteunen, daders kunnen aanspreken en de betrokkenheid van ouders en de schoolgemeenschap kunnen vergroten.
   

 5. Professionele groei: Deelnemen aan een studiedag over pesten stelt leraren in staat om zich professioneel te ontwikkelen en nieuwe kennis en inzichten op te doen. Ze kunnen hun vaardigheden vergroten en zichzelf up-to-date houden met betrekking tot best practices op het gebied van pestpreventie en -interventie.

 

Studiedag

Studiedag docenten

Kosten deelname

  95 euro per persoon (excl BTW)

+ parkeer- en reiskosten naar locatie organisatie (0,19 per km) 

 

Aantal deelnemers

Max 12 (minimum deelnemers 8)

 

Tip!

Een soortgelijke studiedag is er ook voor NOP'ers (Niet Onderwijzend Personeel) aangezien zij zicht vaak bevinden in verschillende delen van de school en zij kunnen pestgedrag eerder opmerken dan leraren. Door hun kennis kunnen ze direct ingrijpen en de situatie snel aanpakken. Lees meer https://www.bolwerken.com/studiedag-nopers-signaleren-pesten-op-school

back to top