Overslaan en naar de inhoud gaan

Stop Pesten Nu op de werkvloer

Ongewenst gedrag aanpakken loont

Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving, zoals ongewenst gedrag van collega's en leidinggevenden maar ook van derden zoals klanten en patiënten.

Vormen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn onder andere pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie en geweld.

De hele afdeling roddelt steeds over die ene collega, bij de lunch vraagt niemand hem mee. Dan zijn er nog de bestanden op zijn computer die opvallend vaak worden gemist en als iemand voor hem belt gaat het doorverbinden wel erg vaak mis.

Als manager (collega) is het moeilijk te ontdekken of dit opzettelijk gebeurt en wie de schuldige is. Hoe herken je pestgedrag en wat kun je ertegen doen, Dit word je allemaal duidelijk in de workshops en trainingen.

Animatie video Pesten op de werkvloer

Behoud je werknemers: voorkom pesten

'Pesten is slopend'. 'Een slachtoffer weet nooit wanneer een nieuwe aanval komt en is de hele werkdag bezig zich te wapenen. Die constante alertheid breekt op. Al na een paar vervelende dagen kunnen slachtoffers last krijgen van hoofdpijn, gespannenheid en slaapproblemen.

Op de langere termijn kunnen deze gevolgen blijvend zijn, ook als het pesten afgelopen is.' 22 procent van de slachtoffers is door treiterij een tijd ziek geweest, staat in het onderzoek van Sociale Zaken. Soms leidt het zelfs tot arbeidsongeschiktheid.

Naast het slachtoffer blijken ook collega's last te hebben van pesterijen. Hubert: 'Ze gaan met minder plezier naar hun werk omdat ze zich machteloos voelen, of bang zijn zelf slachtoffer te worden. Soms leidt dat tot dezelfde klachten als van het slachtoffer. Afdelingen waar gepest wordt, hebben een hoog ziekteverzuim en een groot personeelsverloop. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt doen werkgevers er verstandig aan pesten te voorkomen. Geen enkel bedrijf wil bekend staan als onveilige werkgever.'

 

"Ik dacht altijd het valt bij ons nog wel mee. Maar na deze workshops besef ik dat dit niet zo is."

Reactie Rob, Directeur Caterpilar

Preventie

Alle Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen, zijn duurzaam ondergebracht bij BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft sinds 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

Patricia NOS

Preventie is misschien wel het belangrijkste onderdeel bij ongewenst gedrag. Voor een goed & effectief preventiebeleid is het van belang dat de organisatie, zowel kennis heeft van: wat is ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie), de oorzaken, de gevolgen, wettelijke verplichtingen & maatregelen.
 

Spelregels: wat wel & wat niet

Duidelijke communicatie over wat wel en niet mag binnen hebben een belangrijk preventief effect. Om het commitment te vergroten kunnen medewerkers worden betrokken om samen werkwijzen & gedragscodes te ontwikkelen. Naast het vaststellen van patronen van ongewenst gedrag is het ook nuttig om over gewenst gedrag te praten.

Managers & Directie

Managers & Directie spelen een cruciale rol bij het voorkomen & bestrijden van ongewenst gedrag, zij zijn immers de rolmodellen van de organisatie. Commitment hierin, is noodzakelijk om ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie) succesvol aan te kunnen pakken. 

Ik help u graag ...

Het proces stroomlijnen en inrichten op maat voor uw organisatie, sportvereniging, school of bejaardentehuis: van beleid naar operatie, stapsgewijze aanpak, voorlichting, screening & individuele training (indien gewenst) om ongewenst gedrag te voorkomen en te stoppen.

2-daagse workshops met MT

MT Werksaam

Korte film: Geen Dienst

Project - Pak Ongewenst gedrag aan!

Patricia Bolwerk biedt speciale maatwerk programma's om pesten en ander ongewenst gedrag duurzaam en effectief aan te pakken. Met dit programma krijgt u een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening en individuele coaching om pesten te voorkomen en te stoppen.

Directeur Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu geeft bij uw organisatie voorlichting over wat pesten op het werk inhoudt. Zij geeft de voorlichting top down & bottom up: alle afdelingen komen aan de beurt op een manier die hen aanspreekt. Zij screent de bestaande procedures & documentatie. Denk hierbij aan omgangsprotocollen,  vertrouwenspersonen, enz. Patricia geeft u advies & handvatten om dit binnen uw organisatie op orde te brengen en houden.

Mijn uitgangspunt: ik ga in kaart brengen wat er allemaal al is in de organisatie, wat goed werkt houden & vergroten, wat niet of niet goed werkt elimineren of bijstellen, uitzoeken wat er nog mist, aanvullen waar nodig zodat de aanpak van ongewenst gedrag ook duurzaam & preventief in uw organisatie geborgd kan worden.

Vormen van Ongewenst gedrag

Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie & Agressie

 

Bekijk ook:

Waarom pesten volwassenen eigenlijk?

'Veel daders hebben voordeel bij deze machtsdemonstratie. Het levert ze een betere werkplek op, of een betere baan, doordat het slachtoffer doet wat zij willen. Of ze hebben een vriendje dat kan doorstromen naar de afdeling, zodra iemand is weggepest. Als iemand zich niet wil aanpassen aan de normen of gezagsverhouding binnen een groep, is hij soms het slachtoffer van pestgedrag van een hele groep. Bijvoorbeeld als iemand zo ijverig werkt, dat de kans bestaat dat het management de productienorm opschroeft.'

 

Lees ook Met welk type pestkop heb je te maken op het werk

 

Logo Stop Pesten Nu

 

Alle inkomsten vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat. Website: www.stoppestennu.nl

Pesten op de Werkvloer

Zeven miljoen collega’s hebben elke dag de kans om pesten op de werkvloer te stoppen. Werkgevers en werknemers moeten het onderwerp bespreekbaar maken, met elkaar het taboe doorbreken. Want over de gevolgen van pesten moeten we niet lichtzinnig denken. Het tast de waardigheid aan van de mensen die het overkomt, verpest het plezier in het werk en leidt tot psychische problemen en uitval’.

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten.

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Ongewenst gedrag is soms duidelijk zichtbaar, maar vaak gaat het om subtiel gedrag dat voor de ontvanger kwetsend is.

Bekijk ook:

RTL Z

Factsheet: wat zijn de kosten van pesten op het werk?

TNO 2
TNO 1

Cijfers pesten op het werk

Ongewenst gedrag op het werk is in combinatie met een hoge werkdruk een belangrijke factor voor werkstress, beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Daarnaast zorgen hoge werkdruk en spanningen ook weer tot ongewenst gedrag op het werk.

Hoeveel werknemers worden gepest op het werk? 

 • 7,8% van de werknemers wordt gepest op het werk; dat zijn ruim een half miljoen werknemers
 • 1,2% van de werknemers wordt structureel gepest op het werk; dat zijn ruim 80.000 werknemers

 

Wat zijn kosten van pesten op het werk?

 • 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar
 • € 900 miljoen aanvullende kosten loondoorbetaling
 • Plus kosten voor...
  • imago schade
  • juridische aspecten
  • verzuim- begeleiding door de werkgever
  • extra zorg

Zie aanbod 'Pesten op de werkvloer aanpakken'

Financiële gevolgen & gevolgen voor werkgevers zijn enorm

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest.

Onderzoek van TNO schat de totale kosten voor werkgevers in 2012 als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkstress, agressie, pesten) op 2,2 miljard euro. Dit zijn slechts de loonkosten. Maatschappelijke kosten zoals die van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld.  Elke werknemer die klaagt over pesten is jaarlijks ruim 2 x zoveel dagen afwezig dan een andere werknemer. Hij/zij kost gemiddeld minstens 3.600 euro extra aan de werkgever en de indirecte kosten lopen zelfs op tot 12.500 euro. Dat berekende Securex. Een geval van agressie op de werkvloer leidt tot meerkosten in dezelfde orde van grootte. 

Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro, berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer.

De impact daarvan is voor alle betrokkenen enorm. Werknemers die gepest worden, krijgen vaak gezondheidsklachten, verliezen hun baan en plegen soms zelfs zelfmoord. De angstcultuur binnen een bedrijf of organisatie, waarvan pesten en intimidatie een teken is, heeft echter ook een negatieve invloed op andere werknemers.

Ook de kosten voor het bedrijf zijn ontluisterend: 4 miljoen verzuimdagen per jaar, totaal geschatte kosten 2,3 miljard euro.

Zie aanbod 'Pesten op de werkvloer aanpakken'

Pesten kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor omstanders, zoals zijn/haar collega’s, zijn/haar familie en vrienden, voor de organisatie en voor de maatschappij.

Mogelijke gevolgen voor het individu

 • Negatieve emoties (zoals angst, woede en verdriet)
 • Twijfel aan jezelf, aan je kunnen en bestaansrecht
 • Psychosomatische klachten (zoals hoofd- en buikpijn,
 • hartkloppingen, hoge bloeddruk en duizelingen)
 • Psychische problemen (zoals slaapproblemen,
 • depressieve klachten en burn-outklachten)
 • Psychische stoornissen (zoals angststoornissen,
 • Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), Depressie)
 • Verminderde betrokkenheid
 • Verminderde motivatie
 • Verminderde productiviteit
 • Verzuim
 • Ontslag

"To This Day" ... for the bullied and beautiful | Shane Koyczan

Factsheet TNO

TNO Factsheet

Editie NL

Korps Mariniers

Korps Mariniers

Schokkende cijfers pesten op het werk van het FNV

Een kwart van alle werkenden (26%) heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Bijna 1 op de 5 stelt dat de sfeer op het werk slechter is door de crisis. Dit blijkt uit gepubliceerd onderzoek d.d. 10 september 2020 van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.500 werkenden.  

‘Schokkende cijfers. Een respons van 26% betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken heeft met pestgedrag. Daarnaast is voor meer dan 1,5 miljoen werkenden de sfeer op het werk verslechterd door de crisis. Een zeer onwenselijke situatie,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.  

Zie aanbod 'Pesten op de werkvloer aanpakken'

 

Leidinggevende 

11% van de mensen die wordt gepest, durft niets te zeggen over het pesten uit angst de baan te verliezen. 15% stelt dat de werkgever/leidinggevende minder tegen pesten optreedt dan voor de coronacrisis. 13% wordt overigens gepest door de leidinggevende zelf. ‘We snappen dat veel organisaties het water aan de lippen staat door de crisis. En de werkdruk in veel organisaties hoog is. Het is echter nooit reden om dit soort gedrag te tolereren,’ stelt Fortuin.  

Zorg Vooral in de zorg is een goede sfeer vaak ver te zoeken. Een kwart van het zorgpersoneel stelt dat de sfeer op het werk slechter is dan voor de crisis. 1 op de 3 zorgmedewerkers heeft te maken gehad met treiteren of ander vervelend gedrag. 

Verziekte werksfeer  Fortuin: ‘Zorgpersoneel is iedere keer de gebeten hond. Al maandenlang stellen ze hun leven in de waagschaal om Nederland door de crisis te helpen. Ze hebben daar bovenop nu dus te maken met een verziekte werksfeer. Ongehoord. 13% van de zorgmedewerkers geeft aan dat de werkgever niet optreedt tegen pesten. We vragen alle werkgevers in de zorg om hier paal en perk aan te stellen.’   

Lees ook RI&E + voorbeeldvragen ongewenst gedrag

Overheid en ICT

Ambtenaren die bij de landelijke overheid werken (32%) en mensen in de ICT-sector (34%) krijgen ook bovengemiddeld vaak te maken met pestgedrag. De landelijke overheid schiet er ook op een andere manier slecht uit: maar liefst een kwart stelt dat hun werkgever niet optreedt tegen het pesten. ‘Zelfs in deze tijden van thuiswerken gaat het pesten gewoon door,’ aldus Fortuin. ‘We roepen ook deze werkgevers op om hard op te treden tegen ongewenst gedrag.

* Cijfers afkomstig uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van CNV september 2020

Pesten op het werk, pesten onder volwassenen, het gebeurt. Je zou het niet verwachten, maar ruim een kwart van de mensen in Nederland is weleens gepest door collega’s. Dat is 7,8%, ruim een half miljoen werknemers. Daarvan wordt 1,2% structureel gepest, ruim 80.000 werknemers. Van de werknemers heeft 40% weleens meegemaakt dat een collega werd gepest en onder leidinggevenden is dit zelfs 50%. 

Lees ook Vormen van pesten op de werkvloer

Terwijl een goede aanpak van pesterijen een bedrijf heel veel kan opleveren. Het gepest op de werkvloer leidt tot ongeveer vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Een pestgeval kost een werkgever jaarlijks zo'n 45.000 euro per geval berekende psycholoog en pest-specialist Bob van der Meer. 

In totaal heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep werknemers leidt dit tot burn-out klachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers. 

* Cijfers afkomstig uit de TNO Monitor Arbeid 2015

Pesten op het werk ‘Alles behalve een kleuterding’

Pesten is een groot probleem op de werkvloer. Een kwart van de mensen heeft er volgens de CNV last van. De vakbond bracht de cijfers pas naar buiten.

,,Ik ben zelf leidinggevende geweest voor zestig secretaresses over twaalf afdelingen. Iets in mij zei dat er gekke dingen gebeurden, maar wat wist ik niet. Dan zag ik bijvoorbeeld dat iemand regelmatig geen drinken kreeg voor bij de vergadering. Er was iets, maar niemand die er met mij over wilde praten. Nu weet ik dat er toen gewoon gepest werd. Doordat niemand iets durfde te zeggen, bleef het pesten in stand.’’

Aan het woord is Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. Het verhaal van Patricia staat niet op zichzelf. In Nederland krijgen 2,3 miljoen werkenden met pestgedrag te maken, zo staat in het onderzoek van CNV. 1 op de 5 geeft aan dat de coronacrisis de sfeer op het werk heeft verslechterd.

Vieze spelletjes

Bolwerk: ,,Mensen pesten omdat ze zelf problemen hebben. Het is een vorm van compensatiegedrag, jezelf groter maken dan de ander. De privéproblemen van veel mensen tijdens de coronacrisis leiden tot meer pestgedrag. Mensen spelen soms vieze spelletjes om hun baan te behouden of een andere collega te verraden.’’

"Mensen spelen soms vieze spelletjes om hun baan te behouden of een andere collega te verraden".
Patricia Bolwerk.

,,Pesten kan zowel fysiek als mentaal’’, zegt de voorzitter. ,,In een kantoor is het bijvoorbeeld zo dat collega’s je spullen laten verdwijnen. Of je wordt constant aangeraakt op plekken waar je dat niet wil. Pesten op het werk leidt meestal niet tot vechtpartijen en blauwe plekken, maar de gepeste kan zich er wel heel gênant over voelen. En het probleem is dat de leidinggevende vaak niet kan zien wat er gebeurt.”

Om pestgedrag te voorkomen, nodigde het Korps Mariniers Opleidingscentrum Bolwerk uit om voorlichting te geven. ,,Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand anders een onderdeel van jouw pistool weghaalt, zodat jij je pistool niet op tijd klaar hebt. Ander pestgedrag is dat iemand andermans kleren onder de douche legt en diegene vervolgens 40 kilometer met natte kleren moet lopen. Ik had niet verwacht dat het Korps Mariniers mij zou uitnodigen, maar zij gaven aan dat pesten iets heel anders is dan het tonen van mentaliteit.”

"Het online pesten neemt toe. De schunnige opmerking bij het koffiezetapparaat kan even niet, maar cyberpesten wel. Veel mensen zijn bang hun baan te verliezen en melden het pesten of ander ongewenst gedrag niet vaak. ’’

Ingrijpen

Het pestgedrag heeft een grote invloed op mensen. Daarom is belangrijk dat de leidinggevende ingrijpt. ,,Als de leidinggevende erop toeziet dat het pesten stopt en de pesters ook begrijpen dat ze moeten stoppen met hun gedrag, dan kan een bedrijf verder. Helaas zien we nu vaak gebeuren dat de gepeste de organisatie moet verlaten. Iemand die ongewenst gedrag meldt, komt er vaak niet als winnaar uit.”

"Sommige bedrijven zien pesten nog steeds als een kleuter­ding, maar pesten kan je veertig lang met je meedragen".  Patricia Bolwerk

Het is dan ook belangrijk dat bedrijven serieus met pestgedrag omgaan, stelt Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. ,,Er zijn bedrijven van 1500 man met twee vertrouwenspersonen die twee dagen per week werken. Sommige bedrijven zien pesten nog steeds als een kleuterding, maar pesten kun je veertig jaar lang met je meedragen. Dus meld je bij de vertrouwenspersoon als je ziet dat iemand gepest wordt, zorg ervoor dat mensen anoniem meldingen kunnen doen. Iedereen wil zich toch veilig kunnen voelen op het werk?’’

Bron Algemeen Dagblad

 

Zie aanbod 'Pesten op de werkvloer aanpakken'

RTV Oost

Voorlichting aan de medewerkers

Caterpilar grote groep

Gepest op het werk

Gastspreker

Spreker Patricia Bolwerk op congres

Pestkoppen en meelopers

Stop Pesten Nu trainingsaanbod

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten voor een beter werk-, leer- en sportklimaat.

Logo Stop Pesten NuHet volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen en alle inkomsten worden 100% ingebracht in Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op het aanpakken pesten en online pesten (cyberpesten) voor een duurzaam werk-, leer- en leefklimaat. 

website: www.stoppestennu.nl

 

TIjdens de activiteiten maakt BOLWERKen gebruik van verschillende werkvormen o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen. De precieze invulling ervan stemmen wij vooraf met u af. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen

Pesten op het werk aanpakken, vele voordelen voor werkgevers

De kosten nemen flink af als je besluit om alle ongewenst gedrag (incl aanpak pesten op de werkvloer) met een project aan te pakken naar een zero tolerance beleid. Dit levert niet alleen een enorme financiële besparing op maar het levert je ook enthousiaste, gemotiveerde en duurzame medewerkers op een win-win dus. Daarnaast zien wij dat er sprake is van een minder groot personeelsverloop wat ook weer besparingen in wervingskosten en inwerktijden met zich mee brengt.

Minimale kosten voor werkgever als zij niks aan pesten doen:

1:8 medewerkers wordt jaarlijks gepest

dit kost de werkgever per gepeste medewerker tussen de 15.000 en 45.000 euro per jaar.

Hoeveel werknemers worden gepest op het werk? 

 • 7,8% van de werknemers wordt gepest op het werk; dat zijn ruim een half miljoen werknemers
 • 1,2% van de werknemers wordt structureel gepest op het werk; dat zijn ruim 80.000 werknemers

 

Wat zijn kosten van pesten op het werk?

 • 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar
 • € 900 miljoen aanvullende kosten loondoorbetaling
 • Plus kosten voor...
  • imago schade
  • juridische aspecten
  • verzuim- begeleiding door de werkgever
  • extra zorg

 

Team- of individuele Coaching Pesten op het werk

Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur

Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

 

Algemene informatie

Op alle prijzen zijn onze Algemene voorwaarden, Annuleringsvoorwaarden, Privacy verklaring van toepassing en de prijzen zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten 

Pesten op de werkvloer aanpakken

Pesten is een complex probleem. Het gaat niet alleen om een gepeste en een pester maar dit gaat veel dieper door. Pesten heeft invloed op de hele groep. Dat ongewenst gedrag plaatsvindt is een teken dat men zich niet veilig genoeg voelt in de organisatie of bij zijn/haar leidinggevende met alle gevolgen van dien.

In elk bedrijf wordt gepest! Ook als je denkt: "Wij hebben alleen een plaagcultuur". Ik durf een weddenschap met je aan te gaan dat er een aantal mensen in jouw organisatie zijn die deze plaagcultuur niet of niet meer leuk vinden en dit ervaren als pesten. Zullen wij deze uitdaging aangaan?

Stap 1: Herken Pesten, Stap 2: Erken Pesten, Stap 3: Pak het aan.

 

Waarom BOLWERKen

 • Meer dan maatwerk: Alle diensten zijn speciaal afgestemd op jouw organisatie en op jouw team/afdeling.

 • Maximale enthousiasme en energie, van trainer én deelnemers

 • Unieke leerervaringen. Praktisch en vol interactie, met gegarandeerd resultaat

 • Een veilig podium om te experimenteren en te ervaren wat voor jou werkt

Patricia Bolwerk richt zich met haar jarenlange kennis van pesten en pesten aanpakken op een duurzame preventieve aanpak om ongewenst gedrag aan te pakken en bespreekbaar te maken in uw organisatie.Vol liefde, passie, expertise 

Ruim 10 jaar zet ik mij al in om pesten en ander ongewenst gedrag te stoppen. Als oprichter & directeur bestuurder bij Stichting Stop Pesten Nu ben ik tot de conclusie gekomen dat een All-in aanpak het meest duurzame effect heeft in organisaties. Al mijn kennis deel ik in dit project met jullie. Met online kenniscentrum met video's en tools (die je met inlogcodes ontvangt) kunnen ook de nieuwe medewerkers automatisch ingewerkt worden op de zero tolerance aanpak en aanpak van pesten. Daarnaast biedt dit kenniscentrum voor alle functionarissen video's en presentaties en informatie over pesten op het werk voor als zij zich nog een keer willen verdiepen vwb hun eigen functie. Dit kenniscentrum beschikt ten alle tijden over de nieuwste en meest recente informatie over pesten op de werkvloer en ander ongewenst gedrag.

U ziet hieronder voorbeelden van activiteiten voor diverse doelgroepen. Tijdens de activiteiten maak ik gebruik van verschillende werkvormen met veel interactie o.a. rollenspellen, video's, PowerPoint, stellingen, creatieve opdrachten. Tevens is veel gelegenheid om ervaringen te delen.

De precieze invulling ervan stem ik vooraf met u af zodat deze op maat aansluit bij uw wensen. Daarom kunnen de prijs en duur van de activiteit verschillen. 

Workshops 

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de workshops en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en eigen inbreng.

 • Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
 • Vormen van pesten op de werkvloer
 • Feiten en cijfers
 • Waarom pesten mensen elkaar
 • Gevolgen van pesten voor gehele groep en werkgever
 • Hoe kan ik signalen van pesten herkennen?
 • Hoe kan ik beste reageren of wat kan ik doen?
 • Wat kan je doen tegen pesten
 • Hoe pak je pesten en ander ongewenst gedrag duurzaam en effectief op de werkvloer aan.

De workshops worden ook speciaal per doelgroep aangeboden zodat wij specifiek hiervoor de diepte in kunnen gaan. Voorbeelden hiervan zijn: MT & Directie, HRM, Medewerkers, OR

Meer informatie?

Alle workshops zijn interactief en hierdoor is het belangrijk dat het maximum aantal deelnemers 15 is. De workshop duurt één dagdeel, de kosten hiervoor zijn € 675,- 

 

Lezing / Voorlichtingen (1 uur)

Waarom is het zo belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken? Hoe kan ik het herkennen en wat kan ik doen?

De voorlichtingen laten in vogelvlucht zien wat pesten op het werk inhoudt voor werkgever, werknemer en overige collega's. Het laat zien dat er oplossingen mogelijk zijn hoe dit georganiseerd zou kunnen worden.

Alle voorlichting zijn beperkt interactief (gezien de beperkte tijd) en hierdoor is het belangrijk dat het maximum aantal deelnemers 30 is. De voorlichting duurt 1 uur, de kosten zijn € 398,- 

Ook de voorlichtingen worden per doelgroep aangeboden en kunnen derhalve qua inhoudt op diverse plekken verschillen. Voorbeelden hiervan zijn: Directie & Management, OR, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en ARBO functionarissen,

 

Gastspreker Patricia Bolwerk

(vanaf 20 minuten) € 259,- oprichter en directeur Stichting Stop Pesten Nu 

 

Mediation 

Zakelijke mediation € 149,- per uur & Particuliere (Non profit) mediation € 75,- per uur
 

 

Voorbeeld project 1

Aanpak Pesten op het Werk (incl. ander ongewenst gedrag) duurzaam & preventief

Voor organisaties tot 75 medewerkers (voor grotere organisaties gelden andere uren). Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie:

Indicatie  2 à 3 voorlichtingen en 2 workshops over herkennen pesten op het werk voor diverse groepen Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 398,- voorlichting, € 675,- workshop) . 

Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 15 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie), uitvoeringsuren op locatie: ca 15 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie). Indicatie totale investering  € 4.999,-

Voorbeeld project 2

Aanpak Pesten op het Werk (incl. ander ongewenst gedrag) duurzaam & preventief

Voor organisaties tot 150 medewerkers (voor grotere organisaties gelden andere uren). Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie:

Indicatie  4 à 5 voorlichtingen en 5 workshops over herkennen pesten op het werk voor diverse groepen Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 398,- voorlichting, € 675,- workshop) . 

Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 30 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie), uitvoeringsuren op locatie: ca 30 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie). Indicatie totale investering  € 9.998,-

Voorbeeld project 3

Aanpak Pesten op het Werk (incl. ander ongewenst gedrag) duurzaam & preventief

Voor organisaties tot 150 medewerkers (voor grotere organisaties gelden andere uren). Dit project wordt volledig op maat gemaakt voor iedere organisatie:

Indicatie  4 à 5 voorlichtingen en 5 workshops over herkennen pesten op het werk voor diverse groepen Management & Directie, OR, HRM en leidinggevenden (€ 398,- voorlichting, € 675,- workshop) . 

Gemiddelde voorbereidings- & ontwikkeltijd: 30 uur (inclusief vooroverleggen per organisatie), uitvoeringsuren op locatie: ca 30 uur à € 95,- per uur (aantal uren afhankelijk van de grote van de organisatie). Indicatie totale investering  € 9.998,-

 

 

Pesten op het werk aanpakken, vele voordelen voor werkgevers

De kosten nemen flink af als je besluit om alle ongewenst gedrag (incl aanpak pesten op de werkvloer) met een project aan te pakken naar een zero tolerance beleid. Dit levert niet alleen een enorme financiële besparing op maar het levert je ook enthousiaste, gemotiveerde en duurzame medewerkers op een win-win dus. Daarnaast zien wij dat er sprake is van een minder groot personeelsverloop wat ook weer besparingen in wervingskosten en inwerktijden met zich mee brengt.

Minimale kosten voor werkgever als zij niks aan pesten doen:

1:8 medewerkers wordt jaarlijks gepest

dit kost de werkgever per gepeste medewerker tussen de 15.000 en 45.000 euro per jaar.

Hoeveel werknemers worden gepest op het werk? 

 • 7,8% van de werknemers wordt gepest op het werk; dat zijn ruim een half miljoen werknemers
 • 1,2% van de werknemers wordt structureel gepest op het werk; dat zijn ruim 80.000 werknemers

 

Wat zijn kosten van pesten op het werk?

 • 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar
 • € 900 miljoen aanvullende kosten loondoorbetaling
 • Plus kosten voor...
  • imago schade
  • juridische aspecten
  • verzuim- begeleiding door de werkgever
  • extra zorg

 

Team- of individuele Coaching Pesten op het werk

Individueel coachingstraject van 5 gesprekken á 1,5 uur, totaal 7,5 uur € 95,- per uur

Teamcoaching en intervisie op basis van overeenkomst (prijzen op aanvraag)

 

Algemene informatie

Op alle prijzen zijn onze Algemene voorwaarden, Annuleringsvoorwaarden, Privacy verklaring van toepassing en de prijzen zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten 

back to top