Overslaan en naar de inhoud gaan

Recensies BOLWERKen & Stop Pesten Nu voorlichtingen

Recensies BOLWERKen & Stop Pesten Nu voorlichtingen

Recensies

Recensies BOLWERKen en Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk

Foto Patricia SPN bandje
Korps Mariniers

Pesten op het Werk, Korte Film: Geen Dienst.

Ouderavond
Spreker Patricia Bolwerk op congres
Studiedag docenten

 

 • Meerdere bijeenkomsten Pesten op het werk bij Caterpilar, Rob van Boxtel, Supply Chain Manager Opbouw, de training en opzet en presentatie is erg goed. Tevens het rollenspel en de ‘ervaringsdeskundige’ maakt het compleet. Naar aanleiding van de 1e pilot waren wij zeer positief en hebben wij met het voltallige MT besloten om voor een langere periode een samenwerking aan te gaan.
   
 • 3-daagse training Pesten op het werk met één team bij ABN-Amro, mw. Rem: Ik ben zeer tevreden. Patricia heeft aardig doorgezet met deze groep en ik vind dat ze dit erg goed heeft gedaan. Daarnaar hebben wij veel sparringsmomenten gehad wat heeft gezorgd voor de juiste cursus. Aan wie zou u Patricia willen aanbevelen? Aan elk bedrijf, want het is denk ik ook goed dat elke werknemer zich bewust is dat dit gedrag echt niet aanvaardbaar is. Het meeste sprak mij aan dat er echt meegedacht werd aan een maatwerkoplossing. Het doel van deze training is ‘de pestende groep’ meer inzichten te geven in wat pesten en wat plagen is waardoor ze beter in staat zijn eigen aandeel in te zien is voldoende bereikt. Exta toelichting: "Het blijft een lastige groep en helemaal draaien zullen zij niet gaan doen. Echter zie ik wel dat een aantal er wel echt dingen uit mee hebben genomen voor in de toekomst. Wat voornamelijk heeft bijgedragen is dat er duidelijk gecommuniceerd werd wat pesten is en dat zij zich daar schuldig aan hebben gemaakt.". 
   
 • Over de e-learning Pesten op het werk voor het onderwijs die ik voor E-wise heb gemaakt:"Top cursus, zeer kundige cursus begeleider, mag meer cursussen geven, ook bij mij op school!" docent van CSG Selion in Groningen.
   
 • Workshop over Pesten in de sport Sportcongres Ecsplore, mw Willems de bijeenkomst, de presentatie, de bruikbaarheid in de praktijk goed, de mate waarin de bijeenkomst aan de verwachtingen heeft voldaan en de uitwisseling met andere deelnemers uitstekend. Wat vond u de beste onderdelen? ervaringen van de spreekster die gedeeld werd met de deelnemers, het beeldmateriaal dat werd gepresenteerd, de actieve opdrachten/ rollenspel.
   
 • Mooie rapportcijfers ontvangen over de e-learning Pesten op het werk voor het onderwijs die ik voor E-wise heb gemaakt:
  • In het voortgezet onderwijs (VO) heeft de cursus een gemiddeld rapportcijfer van een 8. Op de inhoudelijke kwaliteit scoort de cursus 91,7% en op aansluiting op de praktijk ook 91,7%. 
  • De cursus heeft in het primair onderwijs (PO) een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6. Op de inhoudelijke kwaliteit scoort de cursus 83,3% en op aansluiting op de praktijk ook 83,3%. 
    
 • Workshop Pesten op het werk bij de Belastingdienst in Apeldoorn, dhr Kalkhoven, als goed beoordeeld met informatie, input, kennis en op maat maken van de workshop.
   
 • Informatieavond over PRIMA methode IKC Harm Smeenge & IKC Prinses Margriet te Beilen mv Rorije. De bijeenkomst, de presentatie, het niveau en tempo goed. Bruikbaarheid in de praktijk en interactie met deelnemers voldoende. Wat vond u de beste onderdelen? Duidelijk verhaal en de filmpjes maakten veel duidelijk.
   
 • Incompany training Anti-pest coördinatoren (APC) Bestuurskantoor Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer 12 deelnemers De presentatie tijdens bijeenkomsten Goed. De mate waarin bijeenkomsten aan verwachtingen hebben voldaan Ruim voldoende. De toepasbaarheid in de praktijk Ruim Voldoende, De inhoud & diepgang Voldoende.
   
 • Speciaal onderwijs De Zien Didam Live show Stop Pesten NU met Rapper Karl Wine. De rapper was een groot succes voor onze leerlingen. Het lied sprak ze aan, eenvoudig refrein. De leerlingen zingen het nu nog. Goede interactie met leerlingen. Zowel van Patricia en de rapper. Ik zou een Stop Pesten Nu dag op school zeker aanbevelen hij is speciaal op maat voor ons gemaakt naar volle tevredenheid.
   
 • Gastlessen over cyberpesten (50 min) groepen 7 en 8 De Vijfer, groep 8 juf Maryam in Deventer met goed beoordeelt. Wat vond u de beste onderdelen? Sluit mooi aan bij de leerlingen. Filmpjes, PowerPoint, vragen stellen, leerlingen laten nadenken, eigen ervaringen met elkaar delen. Maar ieder mens is anders en heeft andere verwachtingen, een andere juf (in een andere groep) op deze school zei over exact dezelfde gastles (50 min) over cyberpesten, gemiddeld: voldoende. De bruikbaarheid voor de praktijk goed/voldoende. Het niveau van de bijeenkomst goed/te laag. Tips: Het was een lange zit en erg lang luisteren voor de kinderen, dit zijn ze eigenlijk niet meer zo gewend. Tussendoor een spel spelen, observeren wat er gebeurt en het daar over hebben.
   
 • Recensie op Google ontvangen van Lydia Nervo. Volgende week start op scholen de anti pestweek. Een van de strijdsters tegen dit onrecht is Patricia Bolwerk. Ik heb het geluk haar zowel op professioneel als persoonlijk vlak te kennen. Door middel van de door haar opgerichtte stichting "Stop pesten nu", haar nonstop inzet, de medewerking van zowel bekende als minder bekende mensen,(ja, de posters met BN-ers met de polsbandjes) probeert ze een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Naast participatie in forums, samenwerkingsprogramma's, interviews op t.v. en radio uitzendingen geeft Patricia ook op scholen voorlichting. Zowel aan docenten, onderwijsondersteunend personeel als leerlingen. Een fijne, open communicatie en actieve interactie levert veel winst in kennis op. Het werken binnen een kleinere setting is het meest effectief, zodat ze al je practische vragen kan beantwoorden. Daarnaast beschikt de stichting over een uitvoerige website met verwijzingen naar casuistiek, lesmateriaal, wetgeving en belangrijke contactadressen voor als het toch dreigt mis te lopen. Doe er je voordeel mee en niet alleen volgende week! (Translated by Google) The anti-bullying week will start at schools next week. One of the fighters against this injustice is Patricia Bolwerk. I am lucky to know her both professionally and personally. By means of the foundation "Stop bullying now", founded by her, her nonstop commitment, the cooperation of both famous and less well-known people, (yes, the posters with celebrities with the wristbands) she tries to reach the largest possible audience . Besides participation in forums, collaborative programs, interviews on TV. and radio broadcasts Patricia also provides information in schools. Both to teachers, educational support staff and students. Good, open communication and active interaction yield a lot of gains in knowledge. Working in a smaller setting is most effective, so that she can answer all your practical questions. In addition, the foundation has an extensive website with references to casuistry, teaching materials, legislation and important contact addresses in case things threaten to go wrong. Take advantage of it and not just next week! 
   
 • Gastspreker bij online event tegen online pesten, mw De Jager. Wat sprak het meest aan in deze bijeenkomst, en waarom? De aanwezige kennis, het netwerk, de praktische insteek. Voor de aanwezigen is het doel volledig bereikt. Ze hebben nieuwe kennis op gedaan, nieuwe connecties gemaakt, perfect. 
back to top