Overslaan en naar de inhoud gaan

Pesten, Ongewenst gedrag & Online Pesten (Cyberpesten)

Patricia Bolwerk ontwikkelt speciaal afgestemd op uw wensen & behoeften een voorlichting of compleet programma om ongewenst gedrag inclusief pesten aan te pakken (preventief). Door haar jarenlange ervaring (o.a. binnen haar uit de hand gelopen hobby Stichting Stop Pesten Nu) heeft zij zoveel kennis en ervaring opgedaan op dit terrein dat zij deze deze kennis graag met jou deelt om ook jouw organisatie, klas, school of team weer veilig te maken.

Patricia Bolwerk NOS Oprichter & Directeur Bestuurder Stop Pesten Nu

De voorlichtingen hebben verschillende vormen met als hoofddoel: 
Kennis & inzichten bij dedeelnemers te vergroten over pesten of online pesten
gericht op bewustwording en preventie en wat kan ik doen? 

Er zijn vele mogelijkheden om bij pesten, ongewenst gedrag, online pesten (cyberpesten)
en de online gevaren op social media stil te staan hiervoor maken wij gebruik van
verschillende werkvormen tijdens de interactieve bijeenkomsten
(o.a. rollenspellen, video's, powerpoint, stellingen, creatieve opdrachten)
er is veel gelegenheid om ervaringen te delen en voor het stellen van vragen.

*Congresspreker *Thema bijeenkomsten *Lezingen *Ouderavonden *Studiedagen *Gastlessen *Workshops *Zoom of Teams bijeenkomsten *

Mogelijke onderwerpen:

Pesten 
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Welke rollen zijn er bij pesten? Vormen van pesten? Wat kan je doen om het pesten te stoppen (afhankelijk per doelgroep andere tips)? Waar kan je terecht?

Ongewenst Gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) aanpakken

Online Pesten / Cyberpesten
Wat is cyberpesten (online pesten)? Welke social media zijn er? Wat kan er online gebeuren en gevaren? Wat kan je doen tegen cyberpesten? Waar kan je terecht?  

De vragen en opdrachtgevers waren divers en voor iedere groep werd op maat een voorlichting ontwikkeld, een paar voorbeelden zijn:

Op de Werkvloer

 • Preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie) op de werkvloer' workshops, thema bijeenkomsten & trainingen: 
  • MT & Directie
  • Leidinggevenden
  • OR, Vertrouwenspersonen
  • HRM, Arbo
  • Team en/of afdelingsniveau

Onderwijs

​In het PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO Hogescholen over Pesten, Pesten op de Werkvloer of Cyberpesten (Online Pesten

  • Workshop, Thema bijeenkomst, Studiedag, Coaching on the job voor Professionals 
   • LPA (Leerplicht ambtenaren) over Pesten herkennen
   • Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen.
   • NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
   • PABO studenten voltijd en deeltijd
   • Anti-pest coördinatoren (APC)
   • Onderwijsassistenten
   • Gasltes In de klas of online 
   • Ouderavond groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
     
  • PRIMA Erkende anti-pest interventie: Begeleider en coach. De PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
    
  • Observaties
   • Klassenmanagement
   • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
   • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
     
  • Docent bij E-wise voor E-learningen
   • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
   • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
   • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
   • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

  Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging

  • Workshops Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden het herkennen en aanpakken van pesten in teams.

  Algemeen

  • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
  • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
  • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
  • Opvoedavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten) georganiseerd door de Gemeenten
  • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen.

  Daarnaast is het ook mogelijk om gedurende het gehele traject van beleid tot de operatie ondersteuning te krijgen door middel van een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening & individuele coaching om pesten (en ander ongewenst gedrag) te voorkomen en te stoppen. 

   Voorlichtingen

   Datathon

   Basis onderdelen in een bijeenkomst zijn:

   * Herkennen verschil tussen plagen en pesten

   * Waar wordt er gepest en wie pest er?

   * Waarom pesten mensen?

   * Pesten als groepsprobleem.

   * Wat zijn de gevolgen van pesten (voor gehele groep).

   * Hoe kan jij pestgedrag in een vroeg stadium herkennen.

   * Wat kan jij doen als je pesten ziet. 

   * Beleidsadviezen, tips, trics en tools.

   Alle Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

   Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

   Pesten is een groepsproces

   pesten in groep

   Alle voorlichtingen richten zich op bewustwording & preventie van ongewenst gedrag

   Geen eendagsvlieg

   Het proces om van ongewenste gedrag naar gewenst gedrag te komen is geen eendagsvlieg. Het is een proces wat zich over een langer tijdpad heeft voltrokken en is daarmee hardnekkig om aan te pakken, maar zeker niet onmogelijk. Uiteindelijk wil je het gedrag in de groep beïnvloeden om naar gewenst gedrag te komen.

   Belangrijk om ons te realiseren is dat er alleen in een omgeving waar een groep zich niet veilig voelt ongewenst gedrag plaatsvindt. Hierdoor is er volop ruimte om te pesten, discrimineren en voor seksuele intimidatie.

   Live op locatie of online. Alles is mogelijk!

   Expert op het gebied van aanpakken van pesten, ongewenst gedrag & online pesten (cyberpesten)

   Daarnaast is het ook mogelijk om gedurende het gehele traject van beleid tot de operatie ondersteuning te krijgen door middel van een gefaseerde aanpak van voorlichting, screening & individuele coaching om pesten (en ander ongewenst gedrag) te voorkomen en te stoppen. 

   Kenmerken voor een veilig klimaat

   • Open sfeer creëren om alles respectvol te mogen en kunnen zeggen
   • Eerlijk en open praten met elkaar, niet over elkaar
   • Elkaar en elkaars verschillen respecteren
   • Opbouwende feedback geven (tips & tops)
   • Elkaar hulp bieden
   • De groep (het team) laten dat het oké is om iets spannend te vinden
   • Durven falen & mogen falen
   • Fouten maken mag! Soms gaat iets niet zoals je gehoopt of verwacht had. Falen is noodzakelijk om te kunnen groeien en biedt altijd (achteraf) waardevolle inzichten. 

   Studiedag & Ouderavond

   Ouderavond BO school

   Soorten bijeenkomsten groot of klein

   Door mijn jarenlange werkervaring kan ik jou, jouw klas, jouw team of jouw organisatie hiermee helpen. Door eerst de pijn aan te raken maar vervolgens ook de tips, tools en trics direct aan te reiken voor de weg naar veilig school-, werk- of sportklimaat.

   Pesten op het werk voorlichting voor afdelingen
   Voorlichting aan afdelingen over Pesten op de werkvloer

   Voor iedere opdracht is het maatwerk:

   Ouderavond
   Ouderavond over online pesten

    

    

   Bedrijven, Scholen, Sportverenigingen

   Bijvoorbeeld:

   • Training MT (preventief) om o.a. beleidsmatig pesten (en ander ongewenst gedrag in de organisatie) duurzaam & effectief aan te pakken. 
   • Workshops bij Bedrijven in afdelingen en teams waar gepest wordt.
   • Organisaties die preventief pesten (en ander ongewenst gedrag op de werkvloer) willen aanpakken.
   MT
   MT training - Preventief om ongewenst gedrag inclusief pesten op het werk aan te pakken.
   ​​​​​​
   • Training voor docenten van het Opleidingscentrum Korps Mariniers
   Korps Mariniers
   Opleidingscentrum Korps Mariniers

    Gastles pesten of online pesten (cyberpesten)

    Gastles over cyberpesten met VO scholen

    Wat doe jij eraan?

    Korte film: Geen Dienst

    'Praten over pesten is supermoeilijk': dit is waarom

    Carpool College nav VIVA 400 en Sanny

    Alg. voorwaarden

    Algemene Voorwaarden
    Media bestand

    Privacy verklaring

    Privacy
    Media bestand

    Annuleringsbeleid

    Corona
    Media bestand
    back to top