Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht workshops ~ preventie & bewustwording

100% van de inkomsten vloeien terug naar Stichting Stop Pesten Nu!

Afbeelding verwijderd.* Congresspreker * Gastlessen * Lezingen * Ouderavonden * Studiedagen * Trainingen * Workshops * Zoom of Teams bijeenkomsten *

Patricia met bandje

Alle door Patricia ontwikkelde  Stop Pesten Nu & Online Pesten opleidingen & trainingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

* Voor al onze activiteiten geldt: de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- en parkeerkosten

** Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden en Annuleringsvoorwaarden van BOLWERKen van toepassing

NOOT: Er is beperkt ruimte om workshops, thema bijeenkomsten of voorlichtingen te laten verzorgen aangezien Patricia haar hoofdfocus ligt op de kerntaken van Stichting Stop Pesten Nu. Zij geniet echter zoveel van het in de praktijk aan de slag zijn, dat zij hier 'beperkte' ruimte voor vrij blijft houden. VOL = is dan helaas VOL.

Pesten is een veel groter probleem dan men denkt

De vragen & opdrachtgevers zijn altijd zeer divers, voor iedere groep wordt op maat een voorlichting ontwikkeld. Bekijk een aantal voorbeelden van de workshops die Patricia in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld & verzorgd:

Pesten op het Werk - Duurzaam inzetbaarheid

 • Pesten op de werkvloer: preventief aanpakken van ongewenst gedrag (Pesten, Discriminatie, Seksuele intimidatie):
  • Voorlichtingen & Workshops MT & Directie
  • Workshops voor Leidinggevenden
  • Workshops voor OR, Vertrouwenspersonen
  • Workshops voor HRM, Arbo
  • Workshops & trainingen in Team en/of afdelingsniveau
  • Voorlichting voor Werknemers
  • Spreker op business events & congressen

Stichtingen, Verenigingen, Sportvereniging - Veiliger Sport klimaat (VSK)

 • Workshops voor Trainers, Coaches, Vrijwilligers, Bestuurders en leden het herkennen en aanpakken van pesten in teams. 

Overige

 • Congresspreker OK dagen (interdisciplinair congres voor leidinggevenden, teamleiders, vakspecialisten, medewerkers anesthesie en operatieassistenten, docenten, praktijkopleiders, NP-ers, PA’ers)
 • Workshop aan (militaire)docenten van de opleidingen Elementaire Militaire Vorming Mariniers (EMV Marns), Korporaalsopleiding en Praktische-Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) bij Korps Mariniers  ( Van Ghentkazerne in Rotterdam).
 • Bibliotheken voorlichtingsavond over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Opvoedavonden voor inwoners in diverse Gemeenten over Pesten of Online Pesten (Cyberpesten)
 • Team bijeenkomsten voor begeleiding ouderen in Woonzorgcentra/Bejaardentehuizen.
 • Docent bij E-wise voor E-learningen:
  • E-learning Pesten herkennen en aanpakken in de BSO (Kinderopvang)
  • E-learning Pesten op het werk voor PO leerkrachten (Primair Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor VO leerkrachten (Voortgezet Onderwijs)
  • E-learning Pesten op het werk voor MBO leerkrachten (Middelbaar Beroeps Onderwijs)

Professionals (stagiaires, vrijwilligers, BBL, BOL) die met kinderen werken - Social Veilig klimaat Scholen PO-, VO-, SBO-,  MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten

  • Voorlichtingen Bovenschoolse besturen
  • Studiedag/dagdeel Docenten (OP'ers) VO en MBO scholen - groot (110 deelnemers) & klein (15 deelnemers) over Pesten of Online Pesten VO-scholen
  • Studiemiddag NOP'ers (locatieleiders, teamleiders, MT, zorgmedewerkers, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) Niet onderwijzend personeel
  • Workshops PABO studenten voltijd en deeltijd
  • Trainingen Anti-pest coördinatoren (APC)
  • Workshops Onderwijsassistenten
  • Gastlessen PO-, VO-, SBO-, BSO, MBO, PABO, Hogescholen  en Universiteiten 
  • Ouderavonden groot (250 deelnemers) & klein (15 deelnemers) 
    
 • Begeleider & coach PRIMA Erkende anti-pest interventieDe PRIMA-methode is een schoolbreed programma met antipestmaatregelen op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau.
   
 • Observaties:
 • Klassenmanagement
 • Leerlingen in de gehele Klas of groep (vaak aangeduid als Probleem klas/groep)
 • Gedrag individuele leerling in de klas/groep
   
 • Pedagogisch medewerkers Workshops & Trainingen
  • Onderwijsassistenten
  • Medewerkers Tussenschoolse opvang (TSO) (extern & intern)
  • Gastouderbureaus
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
  • Kinderdagverblijf (KDV)
  • Jongerenwerkers & Kindwerkers
    
 • Ouderavond voor ouders biBSO & Kinderdagverblijf:
  • Ouderavond Kinderdagverblijven
  • Ouderavond Buitenschoolse opvang (BSO)
    
 • Leerplichtambtenaren (LPA) 
  • Workshops

Tip! Gratis les materialen - te gebruiken - Voor Scholen, Sportverenigingen, TSO, BSO & Kinderdagverblijven

​Zie alle gratis (Les)Materialen & Lesideëen om Pesten & Online Pesten (Cyberpesten) op de website van Stichting Stop Pesten Nu (ook Engelstalig). Op dit moment staan er ruim 390 gratis les suggesties voor je klaar met zeer afwisselende werkvormen, lesideëen, spelletjes, video's, boeken, liedjes en meer om mee aan de slag te gaan in je klas, groep of team. Leerdoelen: pesten & online pesten herkennen, de rollen, opstaan tegen pesten & opkomen voor een ander. Allemaal leuke en inspirerende suggesties om met je klas in gesprek te gaan over pesten, bijvoorbeeld voor de:

Voor interventies op scholen verwijzen wij u naar de antipestprogramma's in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). 

NOOT: Er is beperkt ruimte om workshops, thema bijeenkomsten of voorlichtingen te laten verzorgen aangezien Patricia haar hoofdfocus ligt op de kerntaken van Stichting Stop Pesten Nu. Zij geniet echter zoveel van het in de praktijk aan de slag zijn, dat zij hier 'beperkte' ruimte voor vrij blijft houden. VOL = is dan helaas VOL.

 

- - - Alle inkomsten van BOLWERKen  vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu! - - - 

Alle ontwikkelde Stop Pesten Nu & Online Pesten voorlichtingen gericht op bewustwording en preventie, zijn duurzaam ondergebracht bij Stop Pesten Nu Opleiding & Training / BOLWERKen. Stichting Stop Pesten Nu heeft per 1/1/21 alle opleidingen & trainingen afgestoten!

Afbeelding verwijderd.

back to top