Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderavond pesten op school

De fiets van een medescholier in de sloot kieperen, passerende brugpiepers tackelen, of een bleu klasgenootje zwaar overdreven imiteren: Tom (15) krijgt er een kick van, en maakt er goede sier mee bij z’n vrienden. “Zeg als ouders nooit dat jóuw kind zoiets niet doet.”

'Pesten? Dat doet mijn kind niet...'

De meeste ouders weten wel dat pesten op school nog steeds een groot probleem is. Maar dat hun kind een van de pesters kan zijn, daar is veel minder aandacht voor. Psycholoog en orthopedagoog Fina van de Pol-Drent vindt dat ouders zich daar meer bewust van moeten zijn. Dat zou veel pestgedrag kunnen voorkomen. 

Treiteren, negeren, buitensluiten, roddelen of plagen: één op de drie kinderen vertelt er nooit over aan hun leraar of ouders. Kinderen op de basisschool worden veel vaker gepest dan ouders en leerkrachten weten. Een derde geeft aan nooit aan iemand te hebben verteld dat ze worden gepest, niet aan de leerkrachten, niet aan ouders/opvoeders en ook niet aan klasgenoten. 

Kinderen worden vaker gepest dan we weten: 1 op de 3 vertelt er nooit over

Volgens de Utrechtse hoogleraar verzwijgen kinderen het pesten vaak omdat dit grote gevolgen kan hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld nóg meer gepest worden. "Ze zijn vaak bang dat volwassenen niet goed met die informatie omgaan. Dat ze het aan iedereen vertellen. Of dat je de reputatie van huilebalk krijgt, omdat je bij volwassenen geklaagd hebt."

De betrokkenheid van ouders lijkt het pesten en gepest worden echter wel positief te kunnen beïnvloeden.

Bron NJI

Ouderavond heel groot
Grote ouderavond

Ook denkt hij dat veel kinderen ten onrechte denken dat het hun eigen schuld is dat ze gepest worden. "En zich daar erg voor schamen. Dat ze het zelf maar moeten zien op te lossen. Dat het bij het leven hoort en dat ze het maar moeten zien te dragen. Kinderen kunnen daar natuurlijk hele nare ideeën over krijgen, die ook niemand kan corrigeren als ze het aan niemand vertellen."

Inhoud

De ouderavonden zijn gericht op preventie en bewustwording met als doel om pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk om alle partijen die te maken kunnen krijgen met pesten voor te lichten. 

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een te volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. De bijeenkomsten zijn daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten. Tijdens de ouderavond wordt het verschil tussen plagen uitgelegd, de rollen, vormen van pesten, enz. Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen als zij met pesten te maken krijgen. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

Onderwerpen 

 • Wat is plagen? Wat is het pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten?
 • Wie pest er? Waarom wordt er gepest?
 • Wat zijn de rollen bij pesten
 • Vormen van pesten
 • Wat is de rolverdeling van pesten (driehoek: school, ouder, kind)?
 • Wat kan jij doen doen om het pesten te aan te pakken.
 • Hoe kan mijn kind reageren op pesten

Praktische zaken

 • De ouderavond wordt speciaal op maat gemaakt voor u en uw school
 • De maximale groepsgrootte is (bijvoorkeur) niet groter dan 75 deelnemers.
 • Duur bijeenkomst circa 1 á 2 uur
 • Er kunnen gedurende de gehele bijeenkomst vragen worden en/of kort gediscussieerd.
 • Tarief  € 299,-*
 • Op locatie: voornamelijk in eigen school

* De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.

 

back to top