Overslaan en naar de inhoud gaan

Ouderavond over online pesten (cyberpesten)

Ouderavond Online pesten (Cyberpesten) en gevaren social media

Voorkomen is beter dan genezen

In de huidige maatschappij staan ouders en leerkrachten in feite tegenover elkaar en geven elkaar soms de schuld lijken te geven van cyberpesten. Eigenlijk moeten de leerkrachten en ouders samen kijken hoe zij er voor kunnen zorgen dat het goed gaat met het kind.”. Leerkrachten horen de ouders te begeleiden in het samenwerken met elkaar en zouden zich meer moeten verdiepen in de behoeften van de ouders. Helaas krijgen leerkrachten in hun opleiding hier niet genoeg informatie over waardoor zij niet over die kennis beschikken.

Ouders en leerkrachten moeten samenwerken om het pesten tegen te gaan

Volgens Patricia Bolwerk, directrice en oprichtster van Stichting Stop Pesten Nu, horen kinderen eerst te leren hoe je sociaal op een normale manier met iemand omgaat via het internet. Ouders en docenten kunnen hen bijvoorbeeld leren; als je niets leuks te zeggen hebt, zeg dan niets. Maar hoe kan dit cyberpesten nou tegengaan? Patricia Bolwerk heeft hier een antwoord op: “Je moet het als een driehoek aanpakken, je moet verantwoordelijkheid nemen als ouder, school en als leerling. Je moet binnen de klas afspraken maken van hoe je met elkaar online omgaat. Wat accepteren we wel en wat niet en hieraan duidelijke sancties verbinden waaraan iedereen zich moet houden. Ouders verwachten dat zij daar iets aan doen om hen te stimuleren en hen dingen aan te leren. Wanneer je als alle drie de invalshoeken dataanpakt kan je echt tot een duurzaam iets komen.” Door deze ‘driehoek van samenwerking’ durft iedereen open en eerlijk te zijn en zullen problemen sneller op tafel komen. “Het zijn nu drie werelden die eigenlijk niet bij elkaar komen, die komen bij elkaar op het moment dat er een probleem is. 

Ouders vinden vaak dat de school verantwoordelijk is voor het cyberpesten, maar is dat wel zo?

Kan je het de school kwalijk nemen dat kinderen online pesten? Of kan je het de ouders kwalijk nemen dat kinderen online pesten? “Het gebeurt na schooltijd, maar ze vechten het uit in de klas. Daarom moeten er regels opgesteld worden, want nu moet je elke keer brandjes achteraf blussen”, zegt Patricia Bolwerk. Dit is iets wat met de ‘driehoek van samenwerking’ voorkomen kan worden. Door als ouder, leerkracht en kind samen te werken en contact te onderhouden komt er meer op tafel en dus kan er meer voorkomen worden.

Maar als ouder is het natuurlijk ook goed om het kind de ruimte te geven in de online wereld en het hen niet te verbieden. Want als je het hen verbiedt weet je wel wat het eerste is wat ze gaan doen wanneer ze bij een vriendje of vriendinnetje zijn, concludeert Bolwerk. Op het moment dat er iets verkeerd gaat kan het kind er alleen maar van leren. Het belangrijkste is dat de ouders het kind steunen wanneer er bijvoorbeeld een naaktfoto gedeeld wordt. Straf het kind niet nog een keer door hun telefoon af te pakken, maar wees er in plaats van dat voor ze. Door de schaamte is het juist mogelijk dat zij het niet durven te zeggen tegen de ouders. “Dat is eigenlijk wat je met het open deur beleid wil bereiken, dat je gaat krijgen dat je als ouder niet alleen vraagt hoe was het op school; maar hoe was het online?”, aldus Patricia Bolwerk.

Het belangrijkste is dus dat docenten weten wat de behoeften zijn van de ouders en hoe ze met ouders moeten communiceren. Daardoor moet een driehoek ontstaan tussen ouders, school en kind waardoor er een klimaat gecreëerd wordt waar iedereen open en eerlijk durft te zijn. Dit is een belangrijke basis waardoor cyberpesten, maar ook traditioneel pesten voorkomen kan worden of sterk verminderd. Dit is iets waar iedereen zich voor moet inzetten, zowel ouder, docent, als leerling. Het belang is dat er samengewerkt wordt. Want een extreem gevolg zoals zelfmoord en dergelijke mag nooit meer plaatsvinden. Niemand verdient het gepest te worden, samen staan we sterk, samen tegen pesten. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Inhoud

Praten over online etiquette, risico's op sociale media, online ervaringen en online pesten (cyberpesten) hoeft niet moeilijk te zijn. Een ouderavond is speciaal georganiseerd voor ouders om uit te leggen wat online pesten (cyberpesten) is oftewel de online leefwereld van hun kinderen. Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen als zij hiermee te maken krijgen. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

De ouderavonden zijn gericht op preventie en bewustwording met als doel om online pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk dat alle partijen online pesten (cyberpesten) leren herkennen, aanpakken en voorkomen gericht op preventie.

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor online pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een te volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. De bijeenkomsten zijn daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten. 

Ouders krijgen praktische tips & inzichten om kind te begeleiden online en de social media.

Onderwerpen 

 • Wat is online pesten (cyberpesten)?
 • Wat doet online pesten met iemand?
 • Wie pest er? Wordt uw kind gepest of is hij/zij misschien wel een meeloper of pester?
 • Soorten social media met risico's en gevaren
 • Wat is de rolverdeling in de aanpak van online pesten (driehoek: school, ouder, kind)?
 • Wat kan jij doen doen om jouw kind te leren omgaan met de risico's van de online wereld
 • Hoe kan ik met mijn kind in gesprek gaan

Praktische zaken

 • Maatwerk voor u & uw school
 • De maximale groepsgrootte is (bijvoorkeur) niet groter dan 75 deelnemers. 
 • Duur bijeenkomst circa 1 uur
 • Er kunnen gedurende de gehele bijeenkomst vragen worden en/of kort gediscussieerd.
 • Tarief  € 299,-*
 • Op locatie: voornamelijk in eigen school

* De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.

Ouderavond

Online pesten tijdens Corona

Gemeente avond

Stickers What's app

back to top