Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerplichtambtenaren (LPA)

Bij de aanpak van het pestprobleem is vaak ook een rol weggelegd voor de leerplichtambtenaar.

Inhoud

Om te beginnen zou het goed zijn als leerplichtambtenaren (LPA) op de hoogte zijn van de omvang en van de complexiteit van het pestprobleem omdat zij in hun functie steeds vaker geconfronteerd worden met leerlingen die het niet meer zien zitten om terug te moeten naar school.

Het is belangrijk dat de LPA's weten wat pesten in een groep allemaal teweeg brengt en voor de individuen en de ouders.

De voorlichtingen voor de Leerplichtambtenaren (LPA) zijn gericht op preventie en bewustwording met als doel om pesten te bestrijden. Het is namelijk belangrijk om alle partijen die te maken kunnen krijgen met pesten voor te lichten. 

Wij vinden het belangrijk om veel aandacht te vragen voor pesten, maar willen voorkomen dat mensen met een te volle rugzak bij een bijeenkomst weggaan. De bijeenkomsten zijn daarom zo georganiseerd dat er op een speelse, luchtige en interactieve manier kennis wordt overgedragen over het serieuze en belangrijke onderwerp (digitaal) pesten. Tijdens deze workshop wordt het verschil tussen plagen uitgelegd, de rollen, vormen van pesten, enz. Er worden tips gegeven waar ouders op kunnen letten en wat zij kunnen doen als zij met pesten te maken krijgen. Er kunnen vragen gesteld worden en kort gediscussieerd.

Onderwerpen 

 • Wat is plagen? Wat is het pesten?
 • Wat zijn de gevolgen van pesten?
 • Wie pest er? Waarom wordt er gepest?
 • Wat zijn de rollen bij pesten
 • Vormen van pesten
 • Wat is de rolverdeling van pesten (driehoek: school, ouder, kind)?
 • Wat kan jij doen doen om het pesten te aan te pakken.
 • Wat kan ik als LPA doen bij pesten

Praktische zaken

 • De LPA workshop wordt speciaal op maat gemaakt voor u en uw Gemeente
 • De maximale groepsgrootte is (bijvoorkeur) niet groter dan 10 deelnemers. 
 • Duur bijeenkomst circa 2 á 3 uur
 • Er kunnen gedurende de gehele bijeenkomst vragen worden en/of kort gediscussieerd.
 • Tarief  € 95,-* per deelnemer (minimum aantal deelnemers 5)
 • Op locatie

De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en parkeerkosten.

back to top