Overslaan en naar de inhoud gaan

Handige tools & instrumenten Pak pesten op het werk aan

Wegwijzer: Pak pesten op de werkvloer aan

Pesten op het werk

De Wegwijzer pesten op het werk leidt u in 3 stappen naar een effectieve aanpak tegen pestgedrag op de werkvloer. Onderdeel van deze wegwijzer is een checklist voor het herkennen van ongewenst gedrag. TNO heeft deze wegwijzer in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld. De door TNO ontwikkelde Wegwijzer Pesten is erop gericht de gepeste, de omstander en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van pestgedrag en hen handvatten te geven om pesten aan te pakken. Deze wegwijzer leidt je in drie stappen naar een passende aanpak van pesten.

Download de Wegwijzer Pesten op de werkvloer

 

Wegwijzer: Ongewenst Gedrag

Ongewenst Gedrag

Ongewenst gedrag kan in elke professionele werkomgeving voorkomen. Het gaat hierbij om situaties in de omgang tussen personen in de werkomgeving die als ongewenst worden beschouwd. Met de wegwijzer ongewenst gedrag op het werk pak je pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk aan.

Download de Wegwijzer Ongewenst Gedrag van TNO.

 

Wegwijzer: Discriminatie op het werk

Discriminatie op het werk

De Wegwijzer Discriminatie op het werk is erop gericht de gediscrimineerde, de omstanders en de leidinggevende/HR-medewerker te helpen bij het (h)erkennen van discriminatie. En hun handvatten te geven om discriminatie aan te pakken. De Wegwijzer richt zich op discriminatie op het werk. En dus niet op discriminatie op de arbeidsmarkt (zoals discriminatie tijdens sollicitaties) en positieve discriminatie (voorkeursbeleid). De Wegwijzer Discriminatie op de werkvloer is onderdeel van de Wegwijzer Ongewenst Gedrag, gericht op het aanpakken van pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. De Wegwijzer Ongewenst Gedrag is ontwikkeld door TNO

Download de Wegwijzer Discriminatie op de werkvloer

Presentatie

Powerpoint Anti-pestmanagement 

‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden’

Een powerpointpresentatie anti-pestmanagement  om het thema pesten en ongewenste omgangsvormen op het werk te bespreken.

Download de presentatie Presentatie antipestmanagement ‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden’:

 

Roadmap Pesten op het werk aanpakken (OR)

voor Ondernemingsraden

Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Organisaties en de werkvloer zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand kan de ondernemingsraad (OR) hierbij helpen. In de Roadmap Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden staan drie routes beschreven die een OR kan bewandelen om pesten op de werkvloer aan te pakken.

Download de Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden

Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO

Om een veilige cultuur te creëren op de werkvloer, is het belangrijk om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan. Eén van de maatregelen die werkgevers kunnen nemen om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer te voorkomen en aan te pakken is het gebruiken van een gedragscode. Dit kan bijdragen aan het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving. Om werkgevers praktische informatie te geven over het opstellen van een gedragscode is een Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer ontwikkeld.

Wegwijzer: Vertrouwenspersonen 

Vertrouwenspersonen

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Het doel van de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is om een positieve bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving. Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen op het werk. De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste omgangsvormen (artikel 3, lid 2). Dit betreft discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten (artikel 1, lid 3 onder e).

De Wegwijzer bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon. Ook zijn er sprekende voorbeelden opgenomen.

Download de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

 

back to top