Overslaan en naar de inhoud gaan

BOLWERKen ✿ Pesten en Online Pesten ✿ Stop Pesten Nu ✿

Stop Pesten Nu

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen 

Alle inkomsten van BOLWERKen vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

 

 

 

Stop Pesten Nu

De noodzaak om pesten aan te pakken is hoog

Opvallend is dat veel mensen bij pesten toekijken en dat maar een klein aantal personen daadwerkelijk ingrijpt. Volgens Patricia Bolwerk, oprichtster van stichting Stop Pesten Nu, is dit wat mensen die gepest worden het allerergst vinden. 

"Als je gepest wordt, voel je je vaak onzichtbaar omdat niemand ingrijpt", legt Bolwerk uit.

"Met die onzichtbaarheid hebben ze het vaak zwaarder dan met de fysieke pijn. Je eigenwaarde wordt van pesten heel laag, als niemand iets zegt, ga je zelf ook geloven dat je het wel verdiend zult hebben. Als er ook maar een iemand iets van zegt, weet je: diegene vindt ook dat ik dit niet verdien." Volgens Bolwerk is het daarom altijd belangrijk om er iets van te zeggen. Volgens Bolwerk werkt het zo dat hoe meer mensen eromheen staan, hoe minder mensen zijn geneigd zijn in te grijpen. "Mensen wachten dan op elkaar en denken: een ander zegt er wel wat van. Juist als er maar een of twee toeschouwers zijn, stappen ze eerder op de pester af."

Pesten is geen kleuterding!

 • Werk: 1 op 8 werknemers
 • School: 1 op 10 leerlingen
 • Sport: 1 op 5 sporters
 • Online: 1 op 5 jongeren
 • Bejaardentehuizen: 1 op 5 bejaarden

zie ook feiten & cijfers voor meer informatie.

Wat volgens Bolwerk ook meespeelt bij de afwachtende houding van omstanders, is dat mensen opgevoed worden met het idee dat stoeien erbij hoort. "Daarom denken ze: ik bemoei me er niet te snel mee. Wat ook veel mensen denken, is dat de gepeste voor zichzelf moet opkomen. De meeste slachtoffers bijten ook echt wel van zich af, maar het is altijd een oneerlijke situatie. Bijvoorbeeld omdat de pesters met meer zijn of omdat een pester ouder is."

Bron RTL Nieuws

 

Elke dag worden veel te veel mensen gepest en dit gaat mij echt aan mijn hart, want niemand verdient dit. 

Mijn persoonlijke missie (Golden Circle: Why - How - What)

Why: Ik weet wat pesten is en hoe het voelt om gepest te worden …en pesten is totaal niet nodig. Niemand verdient het om gepest te worden. Het hele school-, sport-, werk- en leerklimaat heeft er in negatieve zin last van.

How: Al mijn kennis met jullie te delen ... de tips, de tools, de trics en zeker ook alle valkuilen en verborgen plekken.

What: Ik adviseer, ondersteun en begeleid scholen, bedrijven, bejaardentehuizen & sportverenigingen om pesten (preventief & duurzaam) aan te pakken, zodat wij de emotionele en financiële schade van pesten kunnen voorkomen, aanpakken en terugdringen.

op tv
op TV.jpg

Nog altijd, bagatelliseren wij pesten

Het is mogelijk ongewenst gedrag inclusief pesten op een goede manier preventief en duurzaam aan te pakken. Ik ondersteun, begeleid, adviseer scholen, bedrijven en sportverenigingen. Samen gaan wij het BOLWERKen op naar een veilig leer-, sport- en werkklimaat.

Door schade & schande wijzer

In de brugklas op de middelbare school werd ik gepest door een leraar en door mijn klasgenoten. De basisschool was voor mij ook nooit fijn, ik had niet echt vrienden waar ik van op aan kon. Mijn beste vriend was mijn hond Arkadas, hij hield onvoorwaardelijk van mij en ik heb vele tranen laten rollen bij hem. 

Met de ruime kennis en ervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar over pesten & online pesten kan ik ook terugblikken op mijn carrière bij profit en non-profit organisaties en kom ik tot de conclusie dat ik vele vormen van pesten in mijn werkomgevingen heb gezien en zelfs ook heb meegemaakt.

Mijn rechtvaardigheidsgevoel was altijd heel groot om onrecht aan te pakken. Toch zou het veel makkelijker zijn geweest als ik in mijn leidinggevende tijd had geweten dat pesten op het werk ook bestaat en hoe dit er uit zou zien. Ik had dan veel kordater tegen al het ongewenste gedrag kunnen optreden, de knuppel in het hoenderhok kunnen gooien en het pesten aan pakken. Maar ja, pesten op het werk .... dat bestond toen toch nog niet?!

“Ik betrapte mezelf er bijvoorbeeld op dat ik in de notulen moest zetten: ‘Kunnen we afspreken om Goedemorgen tegen elkaar te zeggen?’ of "Als we koffie halen, kunnen wij dit dan voor íedereen doen?’ Later moest ik controleren of het was gebeurd.”

Stichting uit Deventer strijdt tegen pestgedrag op de werkvloer

Onderzoeken hebben vele inzichten rondom pesten gegeven

Pesten aanpakken is in de afgelopen jaren in een aantal opzichten makkelijker en tegelijkertijd ook moeilijker geworden. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de problematiek rondom pesten en waarom het zo moeilijk is om aan te pakken, de noodzaak om pesten aan te pakken zoals:

 • de gevolgen voor de hele groep (gepeste, pester, omstanders);
 • feiten & cijfers;
 • pesten is een groepsproces
 • van gepest worden leer je niks en je wordt er zeker niet weerbaar van; 
 • de gevolgen van pesten zijn zelfs tot 40 jaar later nog meetbaar bij de gepeste en de pesters.
Hoe voelt het om gepest te worden? Animatie film How does it feel to be bullied?

Gepest of genegeerd worden is overigens niet voorbehouden aan de grijze muizen

“Ook sterke persoonlijkheden worden buitengesloten of expres verkeerd ingewerkt. Die kunnen als een bedreiging worden gezien.”

Van directiesecretaresse tot leidinggevende van 60 medewerkers (zie curriculum vitae), ik heb heel veel gezien ... blijkt nu met de kennis die ik nu heb achteraf. Dit was dus pesten!

 • Een directeur die werd (weg)gepromoveerd met allemaal 'vage' redenen.
 • Secretaresses die door hun team buiten de groep werden geplaatst, roddelen, buitensluiten, negeren.
 • Managers die de organisatie uitgewerkt werkt door ze van informatie te onthouden en laten voorkomen of dit per ongeluk was.
 • Twee directieleden wilden dat de directie assistent een andere directeur in negatief daglicht zou zetten, deze medewerker wilde dit niet en vervolgens werd het contract niet verlengt.
 • Coördinatoren die door het team niet werden geaccepteerd en er alles door het team aan gedaan werd om deze persoon niet succesvol te laten zijn.
 • De algemeen directeur/eigenaar van een consultancy organisatie had een onduidelijke redenen een hekel aan Hoofd Bedrijfsbureau. Met allemaal vage vermoedens werd dit bespreekbaar gemaakt maar de directeur ontkende altijd.Tot zij in de vakantie de mailbox van haar leidinggevende moest overnemen en toen bleek (zwart/wit) wat die algemeen directeur allemaal achter haar rug zei tegen mijn leidinggevende. 
 • Team secretaresses kreeg nieuwe jonge collega die veel kennis had van digitaliseringen in het secretariaat. Ze werd slecht gemaakt bij de directieleden omdat zij effectievere manier van werk wist. De beide directieleden waar zij voor werkte gaven aan zeer tevreden te zijn maar te zien dat de groep oudere secretaresses haar eruit wilden werken. Ze hebben overlegd met HRM en die zeiden het beleid is last in first out. De rotte appels konden dus gewoon blijven zitten en doorgaan.

Complexiteit pesten aanpakken

Wat doe jij eraan?

Video: 'Wat doe jij?

 

Hier gaat iets mis!*

(* zoals dit helaas altijd het geval is bij pesten) 

 • Het zal je maar gebeuren dat je wordt gepest.
 • Het gebeurt vaak.
 • Pesten is structureel.
 • Niet naar school, sport of werk durven.

Nu is pesten aanpakken best ingewikkeld.

 • Het gebeurt vaak stiekem.
 • Leerlingen of collega's weten niet altijd wat ze moeten doen.
 • Het onttrekt zich regelmatig aan het zicht van personen die altijd ingrijpen.

Toch is dit geen excuus om dan helemaal niks te doen!

 • School, Sport, Werk alles waar mensen samen komen moet een veilige plek zijn.
 • Een plek waar je met een gerust hart naar toe kunt gaan.
 • Een plek waar je zelf met plezier naar toe gaat.

Alleen gezamenlijk kunnen iets tegen pesten doen

 • Wij kunnen pesten alleen bestrijden als wij ALLEMAAL een lijn trekken.
 • Wat doe jij eraan?

Er bestaat geen toverstaf 

Het is niet met een toverstaf of één magische beweging tijdens een voorlichting of gastles te stoppen. Pesten vraagt om een brede aanpak. Vele stappen zijn nodig om het pesten echt goed terug te dringen. Vanuit al mijn ervaringen heb ik in de afgelopen jaren diensten ontwikkeld, zie recensies

Maar dit aanpakken doe ik uiteraard niet alleen, dit doe ik samen met jou! Met jouw organisatie, school of sportvereniging.

Samen kunnen wij het BOLWERKen! 

 

Carpool College deel 2: In gesprek met: Stop pesten nu | Sanny zoekt Geluk

   

   

  BOLWERKen 

  Patricia Bolwerk biedt u een steuntje in de rug om mooie ideeën, wensen & plannen sneller uit te voeren om pesten (ongewenst gedrag) op een effectieve en preventieve manier aan te pakken voor een veilig school-, werk-, sportklimaat
   
  Behind the mask beste 1-minuut film over pesten van Nederland
   
  bolwerken (ww):
  klaarspelen, volbrengen
  regelen (ww)
  afhandelen, afwerken, afwikkelen, arrangeren, bedisselen, beredderen, beschikken, bolwerken, coördineren, disponeren, fiksen, in orde brengen, in orde maken, inrichten, klaarspelen, klaren, managen, opknappen, oplossen, ordenen, organiseren, redderen, ritselen, schikken, settelen, uitvechten, vereffenen, versieren, voor elkaar krijgen
  halen (ww) :
  behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
  organiseren (ww) :
  beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in
  volbrengen (ww) :
  afwerken, bolwerken, doen, flikken, presteren, slagen, tot stand brengen, uitrichten, uitvoeren, verrichten, vervullen, voleindigen, volvoeren
  klaarspelen (ww) :
  bolwerken, fiksen, gelukken, lappen, loskrijgen, lukken, rooien, slagen, terechtbrengen, voor elkaar krijgen
  behalen (ww) :
  boeken, bolwerken, halen, in de wacht slepen, klaren, oogsten, scoren, verkrijgen, verwerven, winnen
   
   

  als synoniem van een ander trefwoord:

  Afbeelding verwijderd.

  BOLWERKen betekenis

  BOLWERKen staat voor een plaats waar een organisatie of groep sterk staat (aanleren weerbare lichaamstaal). Een verdedigingswerken/burcht (zorgen voor veilige leeromgeving) Het tot stand brengen, doen, organiseren, voorzien in, geven, regelen, op touw zetten (veel afwisseling in spel, oefenen, lezen en leren tijdens trainingen Het klaarspelen, volbrengen, initiëren, klaren (coachen van deelnemers om het geoefende in de praktijk toe te passen)

  De trainingen richten zich op kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast begeleid ik volwassenen met coaching-on-the-job, workshops en in-company trainingen. Doelgroepen, zie overzicht en zie de recensies

  Veel kijk- en leesplezier gewenst .......

   

  * * * * * * * * *  TIP * * * * * * * * * * * * *
   

  Alle informatie over pesten & online pesten verzamel ik nog altijd op de website Stichting Stop Pesten Nu www.stoppestennu.nl

  Stichting Stop Pesten Nu is hèt informatie-, expertise en kenniscentrum van Nederland met een uitgebreide kennisbank gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). 

  Navigeer snel naar de informatie over pesten & online pesten per doelgroep:

   

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  back to top