Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak Ongewenst gedrag (Pesten, Seksuele Intimidatie)

Ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, agressie en geweld komen overal voor, ook op het werk, op school, in bejaardentehuizen en binnen sportverenigingen

Het aanpakken van ongewenst gedrag loont 

Ongewenst gedrag kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor omstanders zoals collega's, familie, vrienden, de organisatie en de maatschappij. Slachtoffers lopen het risico op negatieve emoties en klachten zoals hoofd- en buikpijn, slaapproblemen of depressie. Naast de financiële gevolgen, leidt ongewenst gedrag ook tot een slechte sfeer, verminderde betrokkenheid met een verminderde productiviteit en efficiëntie als gevolg. Dit gedrag kan namelijk alleen plaatsvinden als men zich niet veilig voelt. 

Soorten ongewenst gedrag:

 • Pesten
 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Geweld & Agressie

Beleidsvoering omvat zowel preventie als opvang en begeleiding van slachtoffers. Bij preventie kan daarbij bijvoorbeeld gedacht worden aan bouwkundige en technische voorzieningen, organisatorische maatregelen, opleiding & training van werknemers, leidinggevenden, trainers, coaches, docenten, teams en groepen en deskundigheidsbevordering. Voor de opvang en begeleiding van slachtoffers kan bijvoorbeeld gezorgd worden voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon, het invoeren van een klachtenprocedure en een klachtencommissie, en het zorgen voor nazorg en begeleiding.

 

Veilig leer-, werk- en sportklimaat is erg belangrijk

Waarom is dit zo belangrijk? De term een 'veilige leer-, werk- en sportklimaat' verwijst naar bescherming tegen (dreiging van) gevaar door menselijk contact. Je voelt je sociaal veilig als je weet dat je beschermd bent en voelt. Niet voor niets gaan veel vragen in onderzoeken over sociale veiligheid en pesten. Als een iemand wordt gepest, voelt dat vaak niet veilig. De sociale omgeving van de sportclub, school, werkplek is dan direct gerelateerd aan een slecht gevoel, met angst of zelfs pijn. Hierdoor gaat diegene liever niet naar trainingen (sport), het werk of naar school.

Het creëren van een veilige klimaat is niet alleen een noodzakelijke voorwaarde voor goed sporten, werken of leren, maar ook omdat het noodzakelijk is. Het is een wettelijke verplichting voor sportverenigingen, scholen en bedrijven om de sociale veiligheid van leden, medewerkers of studenten te waarborgen.

Leidinggevenden spelen een centrale rol in het aanpakken van pesten. Omdat pesten bijna altijd stiekem gebeurt, is het echter moeilijk voor leidinggevende/leerkrachten/trainers of coaches om het pesten in hun klas of team ook daadwerkelijk te herkennen. De pester en het slachtoffer weten wat er aan de hand is. Maar ze weten ook dat de omgeving, bijvoorbeeld de leidinggevende, trainer of leraar, niet altijd ziet wat er gebeurt. Diegene die gepest wordt, voelt zich vaak alleen. Terwijl er op een vangnet moet zijn om te voorkomen dat pesten en ander ongewenst gedrag uit de hand loopt.

Dit is niet alleen bevorderlijk voor de werk, leer- en sportprestaties maar zeker ook voor het enthousiasme van de deelnemers. op de werkplek, in de klas, op school, in de sportvereniging. Deze positieve gevoelens werpen zijn vruchten af op ieder persoon in de teams maar ook de leidinggevenden, trainers of leerkrachten kunnen uitval voorkomen. Als een groep het vertrouwen van de leider in hen voelt dan voelen zij zich veilig waardoor de kans op pesten en ander ongewenst gedrag heel klein wordt. Een veilige sfeer vraagt ​​om duidelijke regels en nalevingscontrole, maar ook om een ​​goede zorgstructuur om slecht gedrag (waaronder pesten) aan te pakken en tegen te gaan.

► Navigeer snel naar de juiste plek - Voorlichtingen en bijeenkomsten voor groepen ►
​​​​​workshops, gastlessen, lezingen, ouderavonden, trainingen over Pesten en Online Pesten 

 

Drijfveer

in de mediaZoals de meesten wellicht al weten, vind ik echt dat pesten moet stoppen en dat iedere inwoner van Nederland bewust moet zijn van de gevolgen. Hier zet ik mij al ruim 10 jaar vrijwillig in onder de naam Stop Pesten Nu, mijn uit de hand gelopen hobby. Inmiddels een volwaardige Stichting met een CBF keurmerk en ANBI status, daar ben ik super trots op! Al mijn kennis wil ik constant met iedereen delen, hoe meer mensen dit allemaal weten, des te sneller er meer mensen actie ondernemen tegen pesten.

Om deze reden heb ik trainingen, gastlessen, workshops, ouderavonden en meer ontwikkeld om deze kennis over te dragen,  zowel online als live. Bij BOLWERKen verzorg ik alleen trainingen. Alle algemene informatie, kennis en nieuwsartikelen over pesten en online pesten (cyberpesten) verzamel ik op www.stoppestennu.nl

 

Expertise

Mijn expertise ligt in het aanpakken van Pesten & Online pesten (cyberpesten) met name gericht op preventie & bewustwording. In de afgelopen jaren ben ik met regelmatig geïnterviewd door diverse TV programma's, radio's en kranten naar aanleiding van actualiteiten over pesten en online pesten.

Ik geloof er heilig in dat je pesten pas kan stoppen als je het eerst goed kan herkennen. Vandaar dat mijn focus eerst uit gaat naar de 1e heldere stap. Even checken staan onze neuzen dezelfde kant op, verstaat iedereen hetzelfde onder plagen en pesten of onder ongewenst gedrag.

Deze stap wordt heel vaak in de praktijk overgeslagen omdat de meeste mensen het gevoel hebben hier al veel van te weten, maar in alle bijeenkomsten die ik in de afgelopen 10 jaar verzorgd heb hoorde ik nog altijd reacties, zoals: "Oh, ik dacht dat het bij ons wel mee viel." "Ik dacht dat dit gewoon grappig was en vond het gek dat anderen mij een pester noemde" "Wij hebben een plaagcultuur?" "Ik dacht dat er in mijn klas niet werd gepest".  

Bij de zin die ik met name vaak hoor in het bedrijfsleven "Wij hebben een plaagcultuur" vraag ik deze werkgevers om alle medewerkers 1 op 1 te vragen of zij ook ervaren dat het een plaagcultuur is en niet plagen met een ruw randje of schuring want dan is het gelijk geen plagen meer.

De basis in alle bijeenkomsten is in de plaats gericht op het verstrekken van kennis & inzichten in de pestproblematiek gericht op bewustwording en preventie. 

 

Logo Stop Pesten Nu

Logo Stop Pesten Nu

 

Patricia Bolwerk heeft in de afgelopen jaren allerlei 'Stop Pesten Nu' trainingen ontwikkeld gericht op bewustwording en preventie van pesten en online pesten. Het volledige 'Stop Pesten Nu' trainingsaanbod wordt verzorgd door BOLWERKen 

Alle inkomsten van BOLWERKen vloeien 100% terug naar Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk ontvangt hiervoor een bezoldiging vanuit de Stichting.

Wat is Pesten?

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen.

Pestgedrag kan...

 • Direct gericht zijn tegen de persoon, zoals: 
  • Steeds kleinerende en vernederende opmerkingen maken
  • Voortdurend kritiek geven
  • Fysiek aanvallen
  • Bedreigen met geweld.
    
 • Meer achter iemands rug om plaatsvinden, zoals:
  • Iemand isoleren
  • Buitensluiten
  • Negeren
  • Roddelen
    
 • Verspreiden van:
  • Kwaadaardige geruchten
  • Leugens
  • Valse beschuldigingen.

Wat is Seksuele Intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint verbaal, non- verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

 • Verbaal, zoals:
  • seksueel getinte opmerkingen
  • grappen
  • toespelingen
    
 • Non-verbaal, zoals:
  • Tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via de mail, WhatsApp of sms)
  • Staren
  • Seksueel gerichte gebaren
    
 • Fysiek, alle vormen van ongewenst lichamelijk contact.
  Dit kan een arm om de schouder zijn, beetpakken, knijpen, zoenen, aanranden of zelfs verkrachten. In iemands ‘comfortzone’ komen kan ook een vorm van fysieke seksuele intimidatie zijn. Wat voor de één wel meevalt, kan voor de ander de druppel zijn.

Wat is Discriminatie?

Het kenmerk waarop iemand onterecht anders behandeld wordt, noemen we een discriminatiegrond. In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd.

 • Leeftijd
 • Seksuele gerichtheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Soort arbeidscontract (vast of tijdelijk)
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)
   

 

Wat is intimidatie?

Je kunt lichamelijk geïntimideerd worden, maar ook psychisch. Met woorden, of bijvoorbeeld in e-mails of andere berichten. Je voelt je bedreigd. Seksuele intimidatie hoeft niet altijd om lichamelijk contact te gaan. Ook opmerkingen, ongewenste vragen over je privéleven of gebaren kunnen vervelend of bedreigend zijn. De intimidatie kan verbaal, non-verbaal of lichamelijk zijn. Zoals intieme vragen over je privéleven, seksueel getinte opmerkingen, bijvoorbeeld over je lijf of kleding, of zelfs chantage en aanranding.

Wat kun je doen tegen seksuele intimidatie?

Wat is het verschil tussen een geintje en pesten?

Bij een geintje (plagen) dan kun je er de humor van inzien en merk je dat er niets kwaads mee bedoeld wordt. Het wordt pesten wanneer het opzettelijk bedoeld is om jou te kwetsen.

Bovendien gebeurt het bij pesten ook nog eens regelmatig zonder dat je er iets tegen kunt doen. 

Het verschil tussen plagen & pesten

back to top